16.01.2018

FM aizstāvēs apgrieztās PVN maksāšanas nepieciešamību elektriskās sadzīves aparatūras piegādēm


Šī gada 15. janvārī Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu Padomei, ar kuru tā iebilst atļaut Latvijai piemērot īpašu pasākumu attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar sadzīves elektronisko iekārtu un elektriskās sadzīves aparatūras iekšzemes piegādēm. Neraugoties uz iebildumiem no EK puses, Finanšu ministrija (FM) EK aizstāvēs nepieciešamību ieviest apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanu elektriskās sadzīves aparatūras piegādēm.

Latvija saskaņā ar PVN direktīvu pieprasīja, lai Padome, rīkojoties pēc EK priekšlikuma, atļautu Latvijai piemērot īpašu pasākumu attiecībā uz apgrieztās PVN maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar sadzīves elektronisko iekārtu un elektriskās sadzīves aparatūras iekšzemes piegādēm, lai cīnītos ar strauji augošo PVN izkrāpšanu šajā jomā.

Kopš 2016. gada 1. aprīļa, kad stājās spēkā apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālo shēmu ierīču piegādēm, ir būtiski samazinājusies PVN krāpniecība attiecībā uz minēto preču piegādēm. Tomēr pēc šīm izmaiņām  palielinājās PVN krāpniecība sadzīves elektronisko iekārtu un elektriskās sadzīves aparatūras grupā. Šī ir nākamā vērtīgākā preču grupa, kam ir arī labi attīstīta tirdzniecība internetā. 2016. gadā vien indikatīvi lēstie PVN zaudējumi šajā nozarē bija 30 – 35 miljoni eiro.

PVN likuma norma, kas paredz piemērot apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtību sadzīves elektronisko iekārtu un elektriskās sadzīves aparatūras piegādēm ir stājusies spēkā no 2018. gada 1. janvāra un tuvākajā laikā šajā normā nav paredzētas izmaiņas.

EK savā paziņojumā ir secinājusi, ka šai atkāpei varētu būt nelabvēlīga ietekme uz krāpšanu mazumtirdzniecības līmenī un citās dalībvalstīs. Tādēļ tā uzskata, ka tas nav  pienācīgs risinājums, lai vērstos pret krāpniecisko situāciju šajā nozarē.

FM izprot EK viedokli, taču no savas puses vēlas atzīmēt, ka apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības ieviešanu atbalstīja ne tikai politiķi, bet arī sadzīves elektronisko iekārtu un elektriskās sadzīves aparatūras tirdzniecības nozares pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji. Minēto preču tirdzniecībā tika konstatēts liels krāpšanas apjoms attiecībā uz PVN maksāšanu.

EK savā paziņojumā ir norādījusi, ka ir gatava sniegt nepieciešamo palīdzību cīņā ar problēmām PVN krāpšanas jomā. FM, ņemot vērā ēnu ekonomikas apmēru šajā nozarē, turpinās komunikāciju ar EK kopēja risinājuma meklēšanā.

Atzīmējam, ka gadījumos, kad konkrētā nozarē tiek konstatēta augsta PVN krāpniecība vai tās risks, valsts ir tiesīga aizsargāt valsts budžeta un savu iedzīvotāju intereses, ieviešot īpašu PVN maksāšanas kārtību, tādējādi atkāpjoties no PVN direktīvā noteiktās vispārīgās PVN maksāšanas kārtības.

Šo īpašo PVN maksāšanas kārtību dēvē par apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību, jo pretēji vispārīgajai PVN maksāšanas kārtībai PVN par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu valsts budžetā iemaksā preču vai pakalpojuma saņēmējs, kurš ir reģistrēts PVN maksātājs.