zzs.lv

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) aicina veikt grozījumus likumā „Par valsts pensijām”, nosakot, ka no šā gada indeksēs visu pensijas apmēru, ievērojot inflāciju un algu indeksu valstī. Šobrīd ceturtajai daļai pensiju saņēmēju indeksē tikai daļu pensijas.

Labklājības ministra Ulda Auguļa sagatavotie priekšlikumi likumā grozījumiem  ir atbalstīti Senioru lietu padomē, kurā piedalījās Latvijas Pensionāru federācijas, Rīgas aktīvo senioru alianses un Latvijas senioru kopienu apvienības pārstāvji. Arī pensiju jomas eksperti uzskata, ka visas pensijas jāindeksē vienādi bez ierobežojumiem.

ZZS aicina grozījumus likumā „Par valsts pensijām” izskatīt nākamās nedēļas valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. 2024.gadā visu pensiju indeksācijai papildus būs nepieciešami 7.2 miljoni eiro, bet 2025.gadā – 35,9 miljoni eiro, aprēķinājusi Labklājības ministrija.

Likums “Par valsts pensijām” šobrīd nosaka, ka valsts pensijas vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, pārskata 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no algas reālā pieauguma procentiem. Politiski represētām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārskata visu pensijas apmēru.

Līdztekus pensiju indeksācijas pilnveidošanai labklājības ministrs aicina likumā „Par valsts pensijām” noteikt, ka līdz 1990.gada 31.decembrim Latvijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžā ieskaita Latvijas teritorijā uzkrātos darba un tam pielīdzinātos periodus, ja vismaz 20 gadi Latvijā uzkrāti pēc 1996.gada 1.janvāra. 20 gadi izvēlēti kā atskaites punkts, jo no 2025.gada minimālais apdrošināšanas stāžs, kas nepieciešams tiesībām uz Latvijas vecuma pensiju.

Šobrīd likums nosaka, ka līdz 1990.gada 31.decembrim Latvijas pilsoņiem Latvijas teritorijā un bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi ir pielīdzināti apdrošināšanas stāžam. Tagadējiem sociālo iemaksu veicējiem ir papildu slogs, jo no viņu veiktajām iemaksām jānodrošina pensijas izmaksa par darbu citās PSRS republikās Latvijas pilsoņiem un dubultpilsoņiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas un pieprasa Latvijas pensiju, kā arī Eiropas Savienības pilsoņiem, kuriem ir tiesības uz un pieprasa Latvijas pensiju.

Ziņu sagatavoja ZZS preses sekretāre.

Foto: imago images / Joko, www.imago-images.de

17.02.2024.