08.04.2010

LLU profesore Baiba Rivža saņem Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecības zinātnē


8. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulcē LLU profesorei Baibai Rivžai pasniedza Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecības zinātnē. Baiba Rivža balvu saņems par izcilu devumu Latvijas agrārpolitikas un agrārās ekonomikas jautājumu risināšanā un lauku sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanu.

 

B.Rivža ir Ekonomikas zinātņu habilitētā doktore, LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, LR Saeimas deputāte, starptautiski pazīstama speciāliste augstākās izglītības un lauku attīstības jomās, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece.

 

Profesore LLU strādā kopš 1976.gada, bijusi arī Ekonomikas fakultātes dekāne. No 2006.gada aprīļa līdz 2007.gada decembrim - LR Izglītības un zinātnes ministre.

 

Profesore izstrādājusi un vadījusi vairākus projektus, kuri devuši iespēju trijās Baltijas valstīs lauku sievietēm sākt un attīstīt individuālo uzņēmējdarbību. B.Rivža ir grupas mikrokredīta lauku sievietēm ieviesēja Latvijā. Programma sākta 1999.gadā, un tās darbs sekmīgi turpinās joprojām. Grupas mikrokredīts būtiski atšķiras no cita veida aizdevumiem ar to, ka banka aizdod naudu grupai, un aizdevuma garants ir grupas kopīgā atbildība. Programmas ietvaros 1500 sievietes visos Latvijas novados guvušas zināšanas biznesa plāna izstrādē, grāmatvedībā, tirgus analīzē, attīstījušas savstarpējos kontaktus.

 

LZA pilnsapulcē balvas tiks pasniegtas arī septiņiem citiem zinātniekiem, galvenokārt ķīmijas un fizikas zinātņu nozarēs. Vairums no balvu saņēmējiem ir jaunie zinātnieki.

 

Vairāk par piešķirto balvu lasīt šeit...