08.12.2016

Lielākais finansējuma pieaugums 2017. gada budžetā – aizsardzībai


2017. gada valsts budžeta prioritārās nozares ir aizsardzība, sabiedriskā drošība un kārtība, veselība, sociālā aizsardzība un izglītība. Salīdzinot ar 2016. gada budžetu, būtiskākais pieaugums ir aizsardzības nozarei, kurai finansējums palielinājies par 27,9%, tomēr ikvienā no 2017. gada budžetā iezīmētajām prioritārajām nozarēm, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, finansējums ir pieaudzis.

Aizsardzībai, tostarp Nacionālo Bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanai, apbruņošanai, apgādei un rekrutēšanai, kā arī zemessardzes vienības pārapbruņošanai, paredzēts novirzīt 5,4% no 2017. gada budžeta līdzekļiem, kas ir par 27,9% vairāk nekā 2016. gada budžetā. Savukārt sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 7% no budžeta līdzekļiem jeb par 18,2% vairāk nekā 2016. gada budžetā.

Finansējuma pieaugums salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu plānots arī veselības nozarei – par 6,4%, izglītībai – par 2,5% un sociālajai aizsardzībai – par 7,5%. Pie sabiedrības ieguvumiem veselības nozarē jāpiemin rindu mazināšanās uz ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem, kā arī speciālistu pieejamības uzlabošanās.

Izglītības jomā finansējums tiks novirzīts pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanai, kā arī latviešu valodas apguvei un pilnveidei Latvijā un pasaulē. Savukārt sociālās aizsardzības jomā tiks palielināts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem. Tāpat finansējums tiks novirzīts alternatīvo ģimenes aprūpes formu atbalstam.

Ja salīdzina 2016. gada budžetu un 2017. gada budžetu, tad plānotie budžeta ieņēmumi 2016. gadā ir 7,4 miljardi eiro, bet 2017. gadā – 8 miljardi eiro. Savukārt budžeta izdevumi 2016. gadā ir 7,6 miljardi eiro, bet 2017. gadā – 8,3 miljardi eiro.

Plašāk ar 2017. gada budžeta prioritārajām nozarēm un sagaidāmajiem ieguvumiem iespējams iepazīties šajā infografikā: