09.09.2016

Pasaules Banka uzsver veselības aprūpes pakalpojumu apjoma sasaisti ar pakalpojuma kvalitāti


9.septembrī, Veselības ministrijā norisinājās Veselības tīklu attīstības  vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādes koordinācijas  komitejas sēde, kuras laikā tika izskatīts Pasaules Bankas sagatavotais  ziņojums par  slimnīcu aprūpes apjomu un kvalitāti Latvijā (“Hospital  Volume and Quality of Care in Latvia”).

Komitejas dalībnieki piekrita Pasaules Bankas ziņojumā paustajam secinājumam, ka stacionārajās ārstniecības iestādēs sniegtajam veselības aprūpes pakalpojumu apjomam ir cieša korelācija ar nodrošinātā pakalpojuma kvalitāti, un ka ir jādefinē konkrēti kvalitātes kritēriji, piemēram, minimālais operāciju apjoms gadā, lai pacientam pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošinātu kvalitāti un drošību. 

Veselības ministre Anda Čakša „Šobrīd esam saņēmuši nodevumu par aprūpes apjomu un kvalitāti Latvijas ārstniecības iestādēs par četrām prioritārajām veselības aprūpes jomām – onkoloģiju, mātes un bērna veselību, sirds un asinsvadu slimībām un garīgo veselību. Pašlaik mēs gaidām nākamo Pasaules Bankas nodevumu par kartējumu, kas mums palīdzēs sākt darbu pie slimnīcu tīkla sakārtošanas, nosakot, kurās slimnīcās kāds pakalpojumu apjoms ir jāsniedz. Pacientam jāsaņem vienlīdz kvalitatīvs pakalpojums, un slimnīcu tīkla sakārtošana palīdzes mums sasniegt šo mērķi.”

Sēdes noslēgumā komitejas pārstāvji vienojās, ka Pasaules Bankai tuvākajā laikā tiks nosūtīti priekšlikumi saistībā ar konkrēto ziņojumu.