17.12.2015

LM plāno pilnveidot pasākumus ilgstošo bezdarbnieku atbalstam


Cilvēkiem, kas ilgstoši ir bez darba, paredzēta virkne atbalsta pasākumu, kas veicinās bezdarbnieku motivāciju, kā arī iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un iekārtošanos piemērotā darbā. Aktivitātes plānots īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" ietvaros.

 

Labklājības ministrija (LM) plānojusi veikt izmaiņas pasākuma „Komersantu nodarbināto reģionālās mobilitātes veicināšana" nosacījumos, paredzot, ka atbalstu reģionālajai mobilitātei varēs saņemt arī tie nodarbinātie, kuri nodibinājušu dienesta attiecības un uzsākuši darbu publiskā sektora iestādē. Līdz šim šāda iespēja bija paredzēta tikai, uzsākot darbu pie komersanta. Tāpat plānota iespēja pretendēt uz atbalstu reģionālajai mobilitātei, uzsākot darbu Rīgā.

 

To paredz Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"", kas ceturtdien, 17.decembrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

 

Izmaiņas plānotas arī darba vadītājiem subsidētās nodarbinātības pasākumu ietvaros. Viņiem turpmāk nebūs nepieciešama izglītība vai darba pieredze profesijā, ja bezdarbnieku plānots nodarbināt vienkāršo profesiju darbos.

 

Tāpat plānots paredzēt iespēju bezdarbniekus Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīt arī uz īsāku darba laiku, ja objektīvu apstākļu dēļ darbu nav iespējams veikt normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā).

 

Lielāks atbalsts paredzēts jauniešiem, kas iesaistīsies aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Līdz šim tajā varēja piedalīties jaunieši līdz 24 gadiem.

 

Tāpat plānots palielināt algas dotācijas apmēru jaunietim bezdarbniekam aktīvās nodarbinātības pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim". Par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus varēs saņemt 200 eiro (iepriekš 160 eiro), bet jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti - 300 eiro (iepriekš 240 eiro). Atlikušajos 6 mēnešos plānots izmaksāt 160 eiro (iepriekš 100 eiro), bet jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti - 240 eiro apmērā (iepriekš 200 eiro).

 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem 2015.gada oktobra beigās bezdarbnieka statusā atradās 78 052 cilvēki, savukārt 199 cilvēki atradās darba meklētāja statusā. 2015.gada oktobra beigās NVA reģistrētie 15804 jaunieši bezdarbnieki bija vecumā no 25 - 29 gadiem un 24407 ilgstošie bezdarbnieki.