22.12.2015

Apstiprināti MK noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā


2015. gada 22. decembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos Ministru kabineta noteikumus „Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā”.

 

MK noteikumos iekļautas pirmās nepieciešamības rūpniecības preces, ar kurām valsts apdraudējuma gadījumā jānodrošina iedzīvotāji līdz 2 gadu vecumam; no 2 gadiem līdz 18 gadiem; un virs  18 gadu vecuma.

 

Latvijas valsts iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā tiek plānota divos veidos. Par daļu preču nodrošināšanu iespējams slēgt pakalpojuma līgumus ar komersantiem par atliktām piegādēm (līgumu izpilde tiks aktivizēta valsts apdraudējuma gadījumā) par noteiktu pirmās nepieciešamības preču apjoma piegādi atbilstoši konkrētai apdraudējuma situācijai. Šajos gadījumos apmaksa par piegādātajām precēm tiks veikta pēc konkrēto preču piegādes. Savukārt, otrā daļa pirmās nepieciešamības rūpniecības preču tiks iekļautas valsts materiālās rezervēs.

 

Plānojot iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm, par ekonomiski izdevīgāko variantu tiek uzskatīts atliktās piegādes līgumu slēgšana, jo tā dod iespēju ekonomēt valsts budžeta līdzekļus, neveidojot valstī lielas pirmās nepieciešamības rūpniecības preču materiālās rezerves.

 

Valsts apdraudējuma izmaksu apjomu ir grūti prognozēt, jo tas ir atkarīgs no krīzes situācijas apmēra un ilguma (piemēram, vētra, kas skārusi visu valsts teritoriju, vai plūdi, kuru dēļ palīdzība ir nepieciešama cilvēkiem konkrētajā Latvijas teritorijā). Ministrija ir noteikusi aptuvenās izmaksas vienam iedzīvotājam mēnesī valsts apdraudējuma izsludināšanas gadījumā:

  • iedzīvotājam līdz 2 gadu vecumam – aptuveni 77 euro/mēnesī;
  • iedzīvotājam no 2 gadiem līdz 18 gadiem – aptuveni 40 euro/mēnesī;
  • iedzīvotājam virs  18 gadu vecuma – aptuveni 62  euro/mēnesī.

 

Noteikumu izpildi nodrošinās Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas pilsētu pašvaldībām un novadu pašvaldībām, piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nodrošinājuma valsts aģentūru un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.