06.09.2016

Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai zivsaimniecībā


Otrdien, 6. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atbalsta piešķiršanas kārtību.

 

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz iespēju zvejas kuģu īpašniekiem saņemt atbalstu jauna galvenā stacionārā dzinēja nomaiņai uz zvejas kuģa, kura garums ir līdz 12 metriem. Līdz ar to kārtībā iekļauti nosacījumi, kas piemērojami, ja atbalsta pretendents vēlas saņemt atbalstu zvejas kuģa dzinēja maiņai, tostarp sasniedzamie rādītāji, atbalsta intensitāte un iesniedzamie dokumenti.

 

Atbalsta piešķiršanas kārtībā attiecībā uz biedrības kopprojektu vietējās produkcijas mārketinga izmaksām iekļauta norma par to, ka šādas izmaksas nav orientētas uz komerciālām preču zīmēm.

 

Lai nodrošinātu sabiedriskā labuma projektu publicitāti vietējiem iedzīvotājiem, izmaiņas kārtībā paredz, ka atbalsta saņēmējam jāapliecina projekta rezultātu publicitāte plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Tāpat, lai vietējām rīcības grupām būtu pieejama informācija par aktualitātēm saistībā ar sabiedriskā labuma projektu ietvaros izveidoto pakalpojumu vai produkta piedāvājumu, atbalsta saņēmējam visā projekta uzraudzības periodā jāinformē vietējā rīcības grupa par piedāvājuma aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.

 

Ņemot vērā to, ka atbalstu var saņemt arī pretendents, kas plāno uzsākt jaunu tūrisma pakalpojumu sniegšanu, izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz nosacījumu, ka atbalsta saņēmējs gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

 

Tāpat atbalsta piešķiršanas kārtībā precizēti terminu skaidrojumi, sasniedzamie rādītāji vai mērķi, neattiecināmās izmaksas, kā arī precizēta projekta iesnieguma veidlapa.