24.03.2015

Veicinās ražotāju organizāciju izveidi zivsaimniecībā


Otrdien, 24. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz atbalsta piešķiršanas kārtību atzītām zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju organizācijām. Atbalsts paredzēts par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu.

 

Lai īstenotu ražotāju organizāciju mērķus un pasākumus, katra ražotāju organizācija izstrādā ikgadēju ražošanas un tirdzniecības plānu. Noteikumu projekts paredz, ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) paredz ikgadēju finansiāla atbalsta sniegšanu atzītām zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju organizācijām par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu.

 

Noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu pasākumā „Ražošanas un tirdzniecības plāni”. Noteikumu projekts paredz atbalsta pretendentus un atbalstāmos pasākumus, kā arī attiecināmās izmaksas, atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus un atbalsta apmēru. Pasākumā atbalstu kompensācijas maksājuma veidā varēs saņemt atzītas ražotāju organizācijas par izdevumiem, kas radušies, izstrādājot ražošanas un tirdzniecības plānu un īstenojot tajā paredzētās darbības. Publiskā atbalsta intensitāte pasākumā ir 75% apmērā, bet atzītajām ražotāju organizācijām ir jānodrošina privātais līdzfinansējums 25% apmērā. Savukārt publisko atbalstu veido EJZF līdzfinansējums 75% apmērā un Latvijas valsts līdzfinansējums 25% apmērā.

 

Šobrīd Latvijā ir trīs atzītas zvejas produktu ražotāju organizācijas, savukārt akvakultūras jomā pagaidām nav atzītas ražotāju organizācijas, taču to izveidošanās ir iespējama. Ražotāju organizācijas ir vieni no galvenajiem dalībniekiem, no kuriem ir atkarīga Kopējās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšana un tirgus kopējās organizācijas pareizas pārvaldības nodrošināšana.