17.01.2018

Desmit gados valsts meža zemes platība pieaugusi par vairāk nekā 10 tūkstošiem ha


AS “Latvijas valsts meži” (LVM),  turpinot meža zemes iegādes programmu, 2017. gadā iegādājusies 1618 ha  meža zemes. Savukārt desmit gadu laikā kopš 2007. gada LVM ir  iegādājusies meža zemes vairāk nekā 10,6 tūkstošu ha platībā. Tas  liecina, ka privāto mežu īpašnieku interese pārdot savus meža īpašumus  LVM joprojām ir liela.

 

“Tas ir ļoti pozitīvi, ka LVM turpina iegādāties meža zemes, kas gan šodien, gan nākotnē būs pamats Latvijas tautsaimniecības attīstībai. LVM pēc zemju iegādes veic nopirkto īpašumu sakārtošanu, kur nepieciešams, iestādot jaunus mežus, veicot kopšanas cirtes un citus pasākumus meža kvalitātes paaugstināšanai un nākotnes meža ražības palielināšanai,” norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

2012. gadā ZM atkārtoti iniciēja LVM meža zemes iegādes programmu – meža zemes iepirkšanu no privātajiem meža īpašniekiem, lai nodrošinātu mežu nonākšanu Latvijas valsts, nevis ārvalstu fizisko vai juridisko personu īpašumā. Realizējot meža zemes iegādes programmu, ir panākts, ka daļa privāto meža īpašnieku, kas mežu vēlas pārdot, pārdod to valstij piederošam uzņēmumam, kam ir ilggadīga pieredze mežu apsaimniekošanā un kas to veiks ilgtspējīgi un atbilstoši valsts ekonomiskajām, vides aizsardzības un sabiedrības interesēm.

 

Ik gadu pieaug valsts mežu platības, kurās dažādu vides aizsardzības apsvērumu dēļ ir aizliegta saimnieciskā darbība, kas rada ierobežojumus ekonomiskajai attīstībai Latvijas reģionos, tāpēc LVM iepirktās meža platības daļēji kompensē šo apsaimniekojamo mežu teritoriju samazināšanos.

 

Īpašniekiem, kuri vēlas pārdot savus mežus, informācija par pirkšanas – pārdošanas procedūru pieejama LVM tīmekļvietnē www.lvm.lv. LVM izskata visus meža zemes pārdošanas piedāvājumus, izvērtējot katru atsevišķi, tajā skaitā aprēķinot katra konkrētā īpašuma pirkuma cenu. Procedūra noslēdzas ar akcionāra  – Zemkopības ministrijas – lēmumu atļaut LVM pirkt novērtētos īpašumus par cenu, kas nepārsniedz to vērtību.