23.10.2017

Uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un mazinās gaidīšanas rindas


Papildus plānotais finansējums veselības nozarei sniegs iespēju uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, samazinot gaidīšanas rindas.

Ministru kabinetā apstiprinātajā un Saeimā iesniegtajā valsts budžeta projektā 2018.gadam veselības nozarei paredzētais finansējums sasniegs 1,014 miljardus eiro* sasniedzot 3,69% no iekšzemes kopprodukta. Ar papildu plānoto finansējumu 194 miljonu eiro apmērā būs iespējams uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un piesaistīt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepieciešamos ārstniecības personu resursus.

Ambulatorajā sektorā nākamgad tiks palielināts valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjoms, ļaujot samazināt gaidīšanas rindas uz pakalpojumu saņemšanu vidēji par 15% salīdzinājumā ar 2017.gadu.

Jau ziņots, ka 2017.gadā ieguldot papildus valsts līdzekļus 16,6 miljonu eiro apmērā, bija iespējams uzlabot pieejamību sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem. Gaidīšanas rindu apjoms ambulatorajā sektorā samazināja par 25 % līdz ar to nākamgad, salīdzinājumā ar 2016.gadu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība būs uzlabojusies par 40%.

Palielinot valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību, sagaidāms, ka daļa no iedzīvotājiem, kuri bija spiesti saņemt pakalpojumus par maksu, turpmāk saņems valsts apmaksātus pakalpojumus. 

*2017.gadā veselības nozares finansējums ir 820 miljoni eiro