27.02.2018

Valdība atbalsta iespēju plānot un attīstīt pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietas


Valdības sēdē, 27.februārī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus kabineta 2013. gada 30. jūlija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu". 

Pasaules Pasta konvencija un tās reglamenti paredz noteiktu regulējumu pasta sūtījumu apmaiņai starp izraudzītajiem pasta operatoriem pasta sūtījumu apmaiņas centros (IMPC –international mail processing centre), kas ierīkoti katra izraudzītā pasta operatora valstī. Taču pasta nozares attīstības tendences pasaulē norāda uz izraudzīto pasta operatoru ieinteresētību aktivizēt darbību starptautiskajā tirgū, attīstot starptautiskus piedāvājumus un pasta pakalpojumu servisu.

Līdz ar to, atbilstoši Pasaules pasta savienības (UPU – International Post Union) rezolūcijām, ārpus izraudzītā pasta operatora valsts teritorijas izraudzītais pasta operators pārrobežu sūtījumu apstrādei var izveidot papildu pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietas (ETOE - Extraterritorial Offices of Exchange) jeb ārpusteritoriālās pasta apmaiņas vietas citās valstīs, kas jāveic saskaņā ar katras valsts nacionālo regulējumu. ETOE darbību katrs izraudzītais pasta operators, kas tādu ir izveidojis, organizē balstoties uz komerciāliem principiem.

Katra valsts var aizliegt vai atļaut iespējas atvērt ETOE, vai noteikt citus nosacījumus, tostarp balstoties uz savstarpīguma principu, kā to paredz izstrādātie grozījumi.