21.07.2016

Nozares Stratēģiskā padome atbalsta Veselības ministrijas virzīto finansēšanas modeli


Veselības nozares Stratēģiskās padome*, apspriežot iespējamos  finansēšanas modeļus veselības aprūpes nodrošināšanai, devusi atbalstu  pirmajam modelim, kuru par piemērotāko tālākai virzībai atzinusi arī  veselības ministre Anda Čakša.

Šis veselības apdrošināšanas modelis neparedz iedzīvotāju nodokļu sloga palielināšanu vai fiksēta maksājuma ieviešanu, taču notiek pakāpeniska pāreja uz veselībai atvēlēta valsts budžeta proporcijas maiņu, sasniedzot 12% no valsts budžeta** šī brīža 9,8% vietā.

Tas nozīmētu, ka neatkarīgi no personas ienākuma līmeņa, veselības stāvokļa vai vecuma, iedzīvotājiem tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, un tās netiktu tieši sasaistītas ar katra indivīda veiktās samaksas apjomu vai apdrošināšanu. Ieviešot konkrēto modeli, tiktu nodrošināta iedzīvotāju finansiālā aizsardzība, saglabājot vienoto pakalpojumu apmaksas daļu un pasūtītāju. Šāds modelis atbilst arī Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām. 

Stratēģiskās padomes locekļi uzsvēra, ka ir nepieciešams skaidrs finansējuma pieauguma grafiks veselības nozarei, būtiski palielinājumu novirzot jau 2017.gada budžetā. Kavēšanās ar atbalstu veselības nozarei vēl vairāk pasliktinās veselības aprūpes pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, kas jau šobrīd ievērojami atpaliek no citu Eiropas valstu līmeņa. Padomes locekļi vērsa uzmanību uz salīdzināmiem rādītājiem par Eiropas valstu budžetu izdevumu sadalījumu, kas atklāj finansējuma sadalījuma prioritātes. Uz to norādījusi arī Pasaules Veselības organizācija, iesakot veselības nozarei Latvijā noteikt augstāku prioritāti un paredzēt tai vismaz 12 % valsts kopbudžeta (šobrīd 9,8%).

Jau ziņots, ka Veselības ministrija ir izstrādājusi vairākus veselības aprūpes finansēšanas modeļus, kas drīzumā tiks virzīti izskatīšanai valdībā. 

*Veselības nozares Stratēģiskā padome ir izveidota kā konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt veselības nozares biedrības, asociācijas, valsts un pašvaldību institūcijas veselības politikas veidošanā un īstenošanā. Padomes sastāvā ir pārstāvji no  Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO; Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas; Latvijas Farmaceitu biedrības; Latvijas Universitātes; Latvijas Pašvaldību savienības; Rīgas Stradiņa universitātes; Latvijas Slimnīcu biedrības; Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība; Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācijas; Latvijas Jauno ārstu asociācijas; Latvijas Māsu asociācijas un Veselības aprūpes darba devēju asociācijas.
** Pēc pasaules ekspertu atzinumiem tikai sākot no 12% atvēlot no valsts budžeta medicīnai, var sākt runāt par efektīvu veselības aprūpes sistēmu