28.08.2018

Aizsardzības ministrija izstrādājusi grantu programmu inovatīvu militāras un divējādas nozīmes produktu atbalstam


Otrdien, 28. augustā, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Aizsardzības ministrijas noteikumu projekts par grantu programmas izveidi inovatīvu militāras un divējādas nozīmes produktu atbalstam, kuras mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Saskaņā ar izstrādāto projektu Aizsardzības ministrija sniegs atbalstu Latvijas aizsardzības industrijai, izveidojot grantu programmu inovatīvu militāras un divējādas nozīmes produktu atbalstam vai sniedzot atbalstu Latvijā jaunradītam produktam, kļūstot par tā sākotnējo pircēju, tādējādi stimulējot jaunu tehnoloģiju ieviešanu un stiprinot uzticību attiecīgajam produktam.

“Mūsu valsts aizsardzību un Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas var stiprināt spēcīga Latvijas aizsardzības industrija,” uzsver aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. “Aizsardzība ministrijas izveidotā grantu programma ir nozīmīgs atbalsts Latvijas aizsardzības industrijas attīstībā, jo tā veicinās militāras vai divējādas pielietojamības produktu izstrādi Latvijā, īpašu uzsvaru liekot uz komersantu un pētnieku savstarpējās sadarbības veicināšanu, kā arī jaunradīto militāro produktu eksportspēju.”

Granti tiks piešķirti ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai, kā arī aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanai.

Šogad grantu programmai kopumā atvēlēti 50 000 eiro, bet, sākot ar 2019. gadu, ik gadu programmai tiks novirzīti 400 000 eiro.

Izstrādājot projektu, ņemta vērā citu NATO un ES pieredze, kur attiecīgo valstu aizsardzības nozare tiek aktīvi iesaistīta šāda veida aizsardzības industrijas atbalsta pasākumu realizēšanā.

Grantu saņemšanai varēs pieteikties Latvijā reģistrēti komersanti. Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Aizsardzības ministrija, pamatojies uz komisijas ieteikumiem, atbalstītā granta projekta ietvaros lems par aizsardzības nozares speciālistu iesaisti un projekta laikā izstrādāta produkta testēšanai nepieciešamās Nacionālo bruņoto infrastruktūras vai materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu, lai pārliecinātos par attiecīgā produkta praktisku pielietojamību bruņoto spēku uzdevumu izpildē. 

Pirmo grantu programmas projektu uzsaukumu plānots izsludināt 2018. gada rudenī.