28.08.2018

Valdība skata informatīvo ziņojumu par radiofrekvenču joslas atbrīvošanu 5G mobilo sakaru vajadzībām


Otrdien, 28. augustā, Ministru kabinetā skatīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija lēmuma (ES) 2017/899 par 470 – 790 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Savienībā ieviešanu.

Informatīvais ziņojums ir izstrādāts, lai izpildītu Eiropas Savienības dalībvalstīm doto uzdevumu pieņemt un publiskot savu valsts plānu un grafiku par 470 – 790 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu. Dalībvalstis, sadarbībā ar Eiropas Komisiju, veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienībā (ES) ir pieejams pārklājuma un joslas platumā pietiekams radiofrekvenču spektrs. Tas dos iespēju ES panākt augstāko mobilā platjoslas interneta pieslēguma ātrumu pasaulē. Tādejādi bezvadu lietojums un Eiropas līderpozīcija jauno pakalpojumu jomā efektīvi veicinās ekonomikas izaugsmi, kā arī, sasniegs mērķi līdz 2020. gadam visiem iedzīvotājiem nodrošināt platjoslas piekļuves ātrumu, kas nav mazāks par 30 Mbit/s.

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu, virzot Elektronisko sakaru nozares politikas plāna virzienā paredzētos normatīvos aktus, SM rosina paredzēt, ka 700 MHz josla tiek atbrīvota lietošanai bezvadu platjoslas elektronisko sakaru sistēmām no 2022. gada 1. janvāra. 700 MHz radiofrekvenču spektra joslai piemīt labvēlīgi signāla izplatīšanās parametri, kas ir īpaši piemēroti elektronisko sakaru tīkla izvēršanai lauku rajonos. Tādējādi minētā josla ir ekonomiski pievilcīga elektronisko sakaru komersantiem platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vietās ar mazu iedzīvotāju blīvumu un plašu apraidāmo teritoriju.  

Televīzijas raidīšanas pārkārtošanai, kas šobrīd raida 700 MHz joslā, tiek noteikts pārejas periods līdz spektra pilnīgai atbrīvošanai 2022. gada 30. jūnijā. Pārejas perioda laikā radiofrekvenču spektra piešķīruma atļaujas darbībai bezvadu platjoslas elektronisko sakaru sistēmām ir piešķiramas tajās ģeogrāfiskās vietās, kurās elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu izplatītājs ir pabeidzis radiofrekvenču pārkārtošanu. Pārkārtošanas procesā televīzijas apraides sistēmas nomaiņa nav paredzēta, kas nozīmē, ka iedzīvotāji varēs turpināt izmantot esošās iekārtas arī pēc apraides pārkārtošanas.