29.08.2018

Latvija atbalsta plašāku Eiropas Savienības iesaisti Rietumbalkānu reģionā


29. augustā, Vīnē, Austrijā Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālās sanāksmes laikā ministri atbalstīja plašāku Eiropas Savienības iesaisti Rietumbalkānu reģionā, lai veicinātu reģiona attīstību, kā arī ciešāku sadarbību un integrāciju Eiropas Savienībā.

 

“Rietumbalkāni ir svarīgs reģions drošības un aizsardzības jomā, tādēļ Eiropas Savienības interesēs ir veicināt drošības reformas šajā reģionā, vienlaikus sniedzot atbalstu ekonomiskajai izaugsmei. Latvija atbalsta Eiropas Savienības iesaisti Rietumbalkānu reģionā, tostarp sadarbību drošības un aizsardzības jomā, jo ir būtiski stiprināt Rietumbalkānu reģiona valstu noturību, gan atspēkojot dezinformāciju, gan trešo valstu ietekmi,” uzsver aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

 

Tāpat Latvija atbalsta ciešāku sadarbību ar Rietumbalkānu valstīm terorisma apkarošanas un migrācijas regulēšanas jomās, kā arī partnervalstu, īpaši kandidātvalstu, iesaisti Eiropas Savienības misijās un operācijās, pamatojoties uz noslēgtajiem partnerības ietvara līgumiem.

 

“Rietumbalkānu reģiona valstis jau šobrīd sniedz nozīmīgu ieguldījumu starptautiskajā drošībā, piedaloties Eiropas Savienības misijās un starptautiskajās operācijas. Latvijai īpaši svarīga ir Albānijas dalība NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupā, kurā dienesta pienākumus Latvijā šobrīd pilda 18 Albānijas bruņoto spēku karavīri,” norāda R. Bergmanis.

 

Jau ziņots, ka no 29. līdz 30. augustam R. Bergmanis piedalās Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē, kurā ministri diskutē par Eiropas Savienības drošības un aizsardzības spēju stiprināšanu, Eiropas Miera fonda iespējamo veidošanu, Eiropas Aizsardzības fonda attīstību, kā arī Eiropas Savienības Pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) projektiem.