11.09.2012

ZZS neatbalsta sasteigto valdības plānu pievienoties eirozonai bez iedzīvotāju vairākuma atbalsta


Iepazīstoties ar šodienas Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājumiem, Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) pauž sašutumu par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta ieceri uzsākt atsevišķu pasākumu finansēšanu, kas saistīti ar Latvijas pievienošanos eirozonai.

Rīkojuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu ministrijām euro ieviešanas izdevumu segšanai”, kas nosaka ministriju specifisko informācijas sistēmu pielāgošanu eiro valūtai par kopējo summu līdz 3,3 miljoniem latu, nepārprotami norāda uz tiesiskuma koalīcijas vēlmi iestartēt ekonomiski nestabilā vienotās valūtas tirgū jau 2014.gada 1.janvārī, pieņemot lēmumu par to jau nākamā gada sākumā.

ZZS uzskata, ka ir jāturpina darbs pie valsts makroekonomiskās situācijas uzlabošanas un virzība uz Māstrihtas kritēriju izpildi, taču lēmumu, KAD Latvijai būtu jāpievienojas eirozonai, valdība nedrīkst pieņemt voluntāri, bez sabiedrības vairākuma atbalsta un, neieklausoties pretrunīgos ekonomikas ekspertu viedokļos.

ZZS norāda, ka eiro ieviešana nevar būt valsts mērķis. Tas var kalpot vienīgi kā instruments mērķu sasniegšanai. Mērķim ir jābūt konkrēta dzīves līmeņa standarta sasniegšanai. Un ja atrašanās eirozonā veicinās Latvijas sociāli ekonomisko mērķu sasniegšanu, tikai tad eiro un tā ieviešana kļūs par būtisku argumentu vai nosacījumu.

Valdība joprojām nav spējusi sniegt argumentētu skaidrojumu, kāpēc dalība eirozonā Latvijai jāuzsāk laikā, kad pieaug sabiedrības skepse pret eiro un, piemēram, Polija un Bulgārija atteikušās pievienoties eirozonai, kamēr ekonomika tiks sagatavota kopējam tirgum ar Eiropas bagātākajām valstīm, savukārt, viena no Austrumeiropas teicamniecēm Slovākija, kas ātri iestājās eirozonā, gatavojas lūgt ekonomisko palīdzību.


Informāciju sagatavoja: 
Ilona Jurševska,
ZZS biroja vadītāja 26110065