22.12.2015

Apstiprinātas izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā


22.decembrī Ministru kabinetā apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību.

Grozījumos paredzētas izmaiņas, kas uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem un veselības aprūpes organizēšanas kārtību, kā arī noteikts darba atalgojuma pieaugums veselības aprūpes nozares speciālistiem valsts un pašvaldības ārstniecības iestādēs saistībā ar šim mērķim papildus piešķirto finansējumu 10 miljons eiro apmērā. 

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz uzlabojumus veselības aprūpē, piemēram, apmaksātu neiznestu bērnu dinamisko novērošanu, kā arī paredzēts uzsākt valsts apmaksātu pieaugušo pacientu  aknu transplantāciju. Šobrīd valsts nodrošina bezmaksas aknu transplantāciju tikai bērniem. Tāpat paredzēts, ka insulta pacientiem, izrakstoties no slimnīcas, būs jāsagatavo rehabilitācijas plāns un jāizsniedz nosūtījums uz rehabilitāciju.  Noteikumos arī precizēti nosacījumi pacientu medicīniskās dokumentācijas nodošanai no viena ģimenes ārsta otram ģimenes ārsta nāves gadījumā. 

Noteikumu projektā ir iekļauti grozījumi, kas nodrošinās efektīvu ārstniecības iestāžu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uzraudzību un finanšu līdzekļu plānošanu.