24.11.2015

Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem


Otrdien, 24. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto Eiropas Savienības (ES) pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem. ES piešķirto atbalstu 8,45 miljonu eiro apjomā šā gada nogalē plānots izmaksāt piena ražotājiem – 7,15 miljonus eiro, cūkkopjiem – 1,30 miljonu eiro, pamatojoties uz zaudējumu apmēru.

 

Atbalsta piešķiršanas kārtība nosaka, ka atbalstu varēs saņemt piena ražotāji, kuri saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra (LDC) piena reģistrā uzkrāto informāciju piegādā pienu pārstrādei un kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu ir reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas ir vecākas par 18 mēnešiem. Tāpat atbalstu varēs saņemt cūku ganāmpulku īpašnieki, kas tur sivēnmātes sivēnu iegūšanai un tālākai realizācijai vai nobarošanai, kā arī cūku ganāmpulku īpašnieki, kas realizē cūkas, nododot tās kautuvei vai eksportējot.

 

Lai atvieglotu administratīvo slogu, kārtība neparedz pienākumu ražotājam iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai. Kārtība paredz prasību, ka atbalsta saņēmējam jābūt reģistrētam vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā kā Lauku atbalsta dienesta klientam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā.