26.11.2015

E.Tavars Luksemburgā pārstāv Latviju reģionālās attīstības ministru sanāksmē


26.- 27.novembrī, Luksemburgā Edgars Tavars (LZP), pildot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārā sekretāra pienākumus, pārstāv Latviju Eiropas Savienības (ES) reģionālās attīstības ministru sanāksmē.

Sanāksmes laikā plānotas augsta līmeņa amatpersonu diskusijas par ES Padomē prezidējošo valstu TRIO (Itālija, Latvija, Luksemburga) paveikto mazo un vidēji lielo pilsētu lomas nostiprināšanā līdzsvarotas teritoriālās attīstības un Eiropas kopējo mērķu sasniegšanā.

"Laikā, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis "de facto" runā par Šengenas zonas sabrukumu, Luksemburgā runāsim par Eiropas reģionālo attīstību un pārrobežu sadarbību", savās nedaudz triviālās pārdomās dalās E.Tavars.

Pirmās dienas sesijā Eiropas Savienības (ES) vides ministru sanāksmē tiks spriests par konkrētām darbībām, lai atbalstītu teritoriālo kohēziju un veicinātu tās ietekmi uz kopējo izaugsmi un attīstību. Valstu pārstāvji diskutēs par jautājumiem, kas saistīti ar līdzsvarotu teritoriālo attīstību Eiropā, sabalansējot to starp urbānajām teritorijām un lauku reģioniem, tiks pārrunāti teritoriālās attīstības scenāriji, kā arī demogrāfisko izmaiņu, migrācijas ietekme uz nākotnes perspektīvu Eiropā.

Vēl viens svarīgs jautājums, ko iniciējusi pārspriest Luksemburga savas prezidentūras ietvaros, ir pārrobežu sadarbība ar mērķi uzlabot dzīves un darba kvalitāti tieši pierobežas reģionos. Piemēram, joprojām pastāv virkne juridisko šķēršļu, lai kaimiņvalsts varētu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus otrā robežas pusē dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

27.novembrī ministri diskutēs par mazo un vidējo Eiropas pilsētu dinamiskās attīstības scenārijiem pārrobežu dimensijā, apzinoties, ka šāda tipa apdzīvojuma struktūrās dzīvo liela daļa Eiropas iedzīvotāju.

Noslēgumā valstu pārstāvji pievērsīsies bēgļu krīzei, analizējot to, ar kāda veida problēmām mājokļu, izglītības, nabadzības novēršanas un integrācijas jomā jāsaskaras Eiropas pilsētās, jo tās viennozīmīgi izvirzās priekšplānā bēgļu situācijas risināšanā, gan pakalpojumu sniegšanas, gan mājokļu, nepieciešamās infrastruktūras un aizsardzības nodrošināšanā.

Ilgtermiņā pilsētas ir atbildīgas par patvēruma meklētāju ekonomisko un sociālo integrāciju. Migrantu un bēgļu jautājums attiecīgi nevar tikt aplūkots tikai kā ārkārtas stāvoklis, bet tam ir jātiek risinātam kā strukturālam jautājumam, koordinējot politikas un fondus visos pārvaldes līmeņos. Tāpēc sanāksmē sagaidāmas diskusijas par to, kā ES var labāk koordinēt tās īstenotos pasākumus (finansējumu, regulējumu un zināšanu apmaiņu/pētniecību/datus), lai atbalstītu un veicinātu pilsētu aktivitātes šajā jautājumā.