03.05.2016

Ostu padome uzklausīs ziņojumu par situāciju Latvijas tranzīta un loģistikas nozarē


Ceturtdien, 5. maijā, notiks Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde, kurā tiks izskatīti vairāki jautājumi, t.sk. par situāciju ostu, tranzīta un loģistikas jomā Latvijā, tranzītu traucējošiem faktoriem un priekšlikumiem to risinājumiem.

Satiksmes ministrija (SM) ziņos par finanšu līdzekļu pieejamību Latvijas ostu attīstības projektiem Eiropas Savienības 2014. - 2020. gada budžeta ietvaros, t.sk. par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējuma iespējām Latvijas transporta infrastruktūras projektu realizēšanai.

Tāpat SM informēs par aktualitātēm Eiropas Savienības TEN-T tīkla attīstībā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomei ziņos par Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektiem un to realizācijas gaitu.

Finanšu ministrijas (FM) sniegs informāciju par Latvijas Muitas likuma pieņemšanas gaitu un par grozījumiem Latvijas muitas normatīvajos aktos un ar tiem saistītajām izmaiņām preču muitošanas kārtībā un muitas procedūrās, kas kopsakarā ar jauno Savienības Muitas kodeksu kļūs piemērojami ar 2016. gada 1. maiju.

Tāpat FM pārstāvji informēs par nokavējuma naudas likmēm citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī par nodokļu un nodevu parāda (t.sk. muitas nodokļu parāda) nokavējuma naudas likmes samazināšanu Latvijā, neizvirzot papildus nosacījumus nodokļu maksātājiem.

LOTLP sēdes darba kārtība iekļauti arī jautājumi par Ostu attīstības fonda 2015. gada pārskata apstiprināšanu un par dalību starptautiskajā izstādē “EXPO 2017”.