10.05.2016

Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem mežā


Valdība otrdien, 10.maijā, atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. Grozījumi precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus, nodrošina vienotu nosacījumu izpratni, un uzlabo pasākumu administrēšanu.

 

Noteikumos atbilstoši pirmās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas rezultātiem un Lauku attīstības programmas (LAP) Uzraudzības komitejā lemtajam precizēti atbalsta pasākumu projektu atlases kritēriji. Precizētie projektu atlases kritēriji ir vienkāršāki un dod līdzvērtīgas iespējas saņemt atbalstu gan lielajiem, gan mazajiem meža īpašniekiem. Lai uzlabotu projektu kvalitāti un mērķtiecīgāk sasniegtu pasākuma rezultatīvos rādītājus, līdzšinējais projektu atlases kritērijs jaunaudžu retināšanai ietverts atbalsta saņemšanas pamatnosacījumos.

 

Precizējumi noteikumos papildina meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāna un projekta iesnieguma sadaļu, nodrošinot pasākumu plāna un projekta iesnieguma atbilstības izvērtējumu konkrētiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

 

Tā kā pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā tika konstatēts, ka dažos reģionos ir ierobežota augstāko kategoriju meža reproduktīvā materiāla pieejamība, noteikumi paredz iespēju meža reproduktīvā materiāla ar kategoriju „ieguves vieta zināma” izmantošanu atbalsta pasākuma apakšaktivitātēs “Mežaudžu nomaiņa” un “Meža atjaunošana pēc meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām”.