10.05.2016

Latvija ar Krieviju parakstīs nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi


Latvija ar Krieviju parakstīs nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi, ko paredz otrdien, 10.maijā, valdībā apstiprinātais likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi”.

Abu valstu transporta ministrijas ir atzinušas, ka jaunais nolīgums atbildīs mūsdienu prasībām, bet Latvijas gadījumā – arī Eiropas Savienības normām. Tāpat Latvijas un Krievijas dzelzceļa nozarēs ir notikušas būtiskas izmaiņas un valstīs tiek sadalīta valsts un komercsabiedrību kompetence. Tāpēc abu valstu transporta ministrijas ir izteikušas vēlēšanos noslēgt jaunu divpusējās sadarbības starpvaldību nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā.

Valdībā apstiprinātais nolīgums paredzēs nodrošināt regulārus un netraucētus pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu dzelzceļa pārvadājumus pāri valsts robežai atbilstoši mūsdienu dzelzceļa transporta funkcionēšanas apstākļiem abās valstīs. Nolīgums regulēs tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi starp Latviju un Krieviju, paredzēs abu valstu infrastruktūras pārvaldītāju un pārvadātāju sadarbību, kā arī noteiks pārrobežas dzelzceļa satiksme īpatnības.

Darbs pie nolīguma projekta izstrādes tika veikts atbilstoši Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēžu lēmumiem un tajos noteiktajos termiņos.

Nolīgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laika periodu. Ministru kabinets ir arī pilnvarojis satiksmes ministru parakstīt nolīgumu, pēc nolīguma parakstīšanas tas tiek virzīts uz Saeimu ratifikācijai.