04.08.2016

Veselības nozares Galvenos speciālistus iesaistīs pakalpojumu kvalitātes prasību noteikšanā


4.augustā veselības ministre Anda  Čakša tikās ar Veselības nozares Galvenajiem speciālistiem*, lai  pārrunātu darba organizācijas jautājumus, iesaistot nozares speciālistus  un profesionālās asociācijas iecerētās veselības aprūpes pakalpojumu  apmaksas sistēmas ieviešanā, definējot sniedzamo pakalpojumu standartus  un kvalitātes prasības.

Veselības ministrija ir iecerējusi pārskatīt valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas principus, definējot pacientam nodrošināmā ārstniecības pakalpojuma standartus un kvalitātes prasības. Šādas sistēmas izveidošana ir iespējama ar nozares speciālistu un profesionālo organizāciju atbalstu, kas var šos kritērijus noteikt, tādēļ ministre aicināja speciālistus aktīvi līdzdarboties. 

Sanāksmes laikā speciālisti uzsvēra, ka jau šobrīd atsevišķās jomās, piemēram, ģimenes medicīnā, kardioloģijā, dzemdniecībā standarti ir definēti, tādēļ šobrīd tie būtu aktualizējami, kontekstā ar valsts noteikto tarifu aprēķināšanu. Tāpat speciālisti vienojās iepazīties ar veiktajiem auditiem dzemdniecības, kā arī sirds un asinsvadu saslimšanu jomā, atbilstoši kuriem varētu veikt līdzīgu izvērtējumu arī citās veselības jomās.   


*Veselības nozares Galvenie speciālisti ir konsultatīva institūcija veselības aprūpes attiecīgās specialitātes un jomas attīstības plānošanai, problēmu risināšanai un ārstniecības iestāžu un citu nozares institūciju attīstības plānošanai.