04.08.2016

Augulis ar pašvaldību vadītājiem pārrunā iespējamos risinājumus ceļu stāvokļa uzlabošanai reģionos


Satiksmes ministrs Uldis Augulis, tiekoties ar Reģionālo attīstības centru apvienības pārstāvjiem pārrunāja esošo situāciju uz vietējiem un reģionālajiem ceļiem, kā arī diskutēja par turpmāko rīcību ceļu stāvokļa uzlabošanai.

"Mums kopumā ir skaidrs, ka liela daļa ceļu šobrīd ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī un tam pamatā ir finansējuma trūkums. Ja pateicoties Eiropas fondiem uz galvenajiem ceļiem situācija ir uzlabojusies, tad liela daļa vietējo un reģionālo ceļu ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Jau savlaicīgi domājam par efektīvākajiem risinājumiem pēc 2018.gada, kad samazināsies Eiropas fondu finansējums," uzsver satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Ar šobrīd ceļu sakārtošanai pieejamo finansējumu nevaram sasniegt Nacionālajā attīstības plānā noteiktos mērķus. Nākamgad papildu būtu nepieciešami vismaz 150 miljoni eiro, lai risinātu situāciju, par kuru mani uzrunā arī pašvaldības. Tāpat ir jānosaka konkrēts ceļu ilgtspējas un finansēšanas modelis, tāpēc jau nākamnedēļ eksperti prezentēs savu redzējumu par efektīvāko valsts ceļu tīkla  sakārtošanas modeli.

Ministrs ar pašvaldībām ir vienisprātis, ka ceļi ir kā valsts asinsrite, kas sekmē tautsaimniecību, nodrošinot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai, jaunu darba vietu radīšanai un cilvēku labklājībai. Tāpēc ceļu tīkla sakārtošana ir kopīgi risināms jautājums, lai kopumā valstī sekmētu ekonomisko izaugsmi un līdz ar to arī nepieciešamos ienākumus valsts budžetā.

Tomēr ministrs tikšanās laikā uzsvēra, ka jau šobrīd iztrūkums visa ceļu tīkla pilnīgai sakārtošanai ir  4,5 miljardi eiro un, nerisinot situāciju savlaicīgi, šī bedre arvien palielināsies. Turklāt sabiedrībai ik gadu pārvietošanās pa sliktiem ceļiem nes zaudējumus 800 milj. eiro apmērā.

Tikšanās laikā klātesošie vienojās, ka pašvaldības kopā ar Latvijas Plānošanas reģioniem turpinās diskusijas par prioritāri un ekonomiski pamatotu sakārtojamo ceļu definēšanu, kā arī regulāri tiksies ar Satiksmes ministrijas pārstāvjiem. Vienlaikus ministrs aicināja pašvaldību vadītājus aktīvi sadarboties, sniedzot priekšlikumus Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.-2023.gadam, kas šobrīd tiek aktualizēta atbilstoši šī brīža aktuālajai situācijai – izmaiņām skolu tīklā, uzņēmējdarbības attīstības tendencēm novados, izmaiņām ceļu noslodzē u.tml.

Tāpat puses pārrunāja turpmāko rīcību ceļu apgaismošanas un uzturēšanas jautājumos, kā arī iespējamos plānus saistībā ar ceļu dubulto virsmu apstrādi uz grants seguma.

Ar ministru tikās Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Limbažu, Kuldīgas, Līvānu, Preiļu, Talsu, Saldus, Smiltenes un Valkas novadu pārstāvji.

Reģionālo attīstības centru apvienības darbības pamatmērķis ir veicināt reģionālo attīstības centru pašvaldību savstarpējo sadarbību un attīstību, organizēt tās biedru kopīga viedokļa gatavošanu un aizstāvēšanu, organizēt tikšanās, sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar apvienības biedru intereses.