16.01.2018

Plāno uzlabot antidopinga sistēmu Latvijā


Otrdien, 16.janvārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais likumprojekts, kas paredz izmaiņas Sporta likumā ar mērķi uzlabot antidopinga sistēmu Latvijā.

Pērn Ministru kabinetā tika izskatīts konceptuālais ziņojums*, kurā izklāstīta esošā situāciju antidopinga jomā un nepieciešamās izmaiņas. Ziņojumā norādītas Pasaules Antidopinga organizācijas konstatētās neatbilstības, tostarp nepietiekamā valsts antidopinga organizācijas autonomija. Grozījumi Sporta likumā risina jautājumu par antidopinga organizācijas neatkarību – izveidojot Latvijas antidopinga biroju kā veselības ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi. 

Tāpat grozījumi paredz Latvijas Nacionālās antidopinga padomes izveidi, kas darbotos kā konsultatīva institūcija ar antidopinga jomu saistītu jautājumu risināšanai. Vienlaikus saskaņā ar grozījumiem tiek izveidota arī Disciplinārā antidopinga komisija, kas izskata antidopinga noteikumu pārkāpumus un nosaka sekas saskaņā ar antidopinga konvencijām, kā arī ir precizēta Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas darbība. Grozījumi nosaka arī abu minēto komisiju lēmumu pārsūdzības kārtību.

*Konceptuālais ziņojums “Par situāciju antidopinga jomā Latvija un nepieciešamajām izmaiņām”