12.06.2017

Par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabojumiem


Turpinot darbu pie veselības nozares reformām ar mērķi uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, Veselības ministrija ir veikusi detalizētus aprēķinus par ieguvumiem pacientiem, nozares budžeta palielinājuma gadījumā.

Saistībā ar Eiropas Komisijas atļautās budžeta deficīta atkāpes – 110 miljoniem eiro – un papildu finansējuma no valsts budžeta, kas veidotu aptuveni 80 miljonu eiro papildu finansējumu veselības nozarei, 2018.gadā būtu iespējams:

•    samazināt rindas uz ambulatorajiem pakalpojumiem par 40%, nodrošinot papildu 548 110 pakalpojumus pacientiem, tostarp 5 845 acu operācijas dienas stacionārā;
•    samazināt rindas par 10% uz endoprotezēšanas operācijām, nodrošinot papildu 2184 operācijas;
•    samazināt rindas par 25% rehabilitācijas un paliatīvās aprūpes pakalpojumiem, nodrošinot papildu 2653 pacientiem rehabilitācijas un paliatīvās aprūpes pakalpojumus;
•    nodrošināt papildu ārstēšanu 1925 c-hepatīta un HIV/AIDS pacientiem.

Būtiski tiktu samazināts arī gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātu ārsta konsultāciju vai izmeklējumu, nodrošinot, ka tā tiek sniegta ne vēlāk kā 90 dienu laikā (šobrīd pacients uz endokrinologa konsultāciju gaida vidēji 241 dienu, oftalmologa – 221 dienas, neirologa – 155, ginekologa – 123 dienas).

Tāpat tiktu risināts cilvēkresursu nodrošinājums ārstniecības iestādēs, palielinot darba samaksu ārstniecības personām. Novirzot papildu 80 miljonus ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai vidējā darba samaksa ārstiem tiktu palielināta līdz 1209 eiro (šobrīd 859 eiro); māsām 730 eiro (šobrīd 537 eiro), māsu palīgiem – 484 eiro (šobrīd 400 eiro).

Šogad reformu īstenošanai veselības nozarē no Eiropas Komisijas atļautās budžeta deficīts atkāpes – 34, 3 miljoniem eiro – 12,3 miljoni eiro novirzīti reformām onkoloģijas jomā, savukārt 22 miljoni eiro - lai veiktu nepieciešamās reformas rindu mazināšanai pie speciālistiem, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, dienas stacionārā un ambulatorajā rehabilitācijā un reformām valsts kompensējamo medikamentu nodrošināšanai C hepatīta pacientiem. 

Minēto reformu īstenošanas rezultātā šogad papildu 270,2 tūkstoši pacientu var saņemt speciālistu konsultācijas, papildus 328 tūkstoši pacientu – ambulatoros izmeklējumus, papildus 62,4 tūkstoši pacientu – dienas stacionāra pakalpojumus, bet 70 tūkstoši pacientu – ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus. 

Savukārt onkoloģijas jomā pacientiem tiek nodrošināti papildu 22 tūkstoši diagnostiskie izmeklējumi atbilstoši reformas ietvarā izstrādātajiem algoritmiem primārajā veselības aprūpē, papildus 11 tūkst. speciālistu konsultācijas, 14,7 tūkst. diagnostiskie izmeklējumi sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē atbilstoši reformas ietvarā izstrādātajiem algoritmiem sekundārajā ambulatorajā aprūpē, papildus 3306 onkoloģisko pacientu ārstēšana ambulatori, papildus 3445 onkoloģisko pacientu ārstēšana stacionārā un papildus 4494 no jauna atklātajiem onkoloģiskajiem pacientiem tiek nodrošināti valsts kompensējamie medikamenti ambulatorajai ārstēšanai.