12.06.2017

Plūdu risku samazināšanai atjaunos Rīgas HES Ogres un Ikšķiles dambjus


VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) Ogres un Ikšķiles novadā sākusi īstenot divus vērienīgus projektus plūdu risku samazināšanai lauku teritorijā – Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres un Ikšķiles aizsargdambju atjaunošanu.

Projekti tiek realizēti par ES Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Ikšķiles aizsargdambja atjaunošanas kopējais plānotais finansējums ir 3,34 miljoni eiro (ERAF finansējums – 2,84 miljoni eiro, Latvijas līdzfinansējums – 0,5 miljoni eiro). Savukārt Ogres aizsargdambja atjaunošanas kopējais plānotais finansējums ir 3,3 miljoni eiro (ERAF finansējums – 2,8 miljoni eiro, Latvijas līdzfinansējums – 0,5 miljoni eiro).

Ogres aizsargdambja atjaunošana šo projektu ietvaros notiks līdz 2018. gada jūlijam, bet Ikšķiles aizsargdambja – līdz 2018. gada jūnijam.

ZMNĪ ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” ietvaros ir sākusi valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektu īstenošanu.

Šā atbalsta mērķis ir samazināt plūdu apdraudējumu valstij piederošo hidrobūvju aizsargātās un regulēto potomālo upju piegulošās platībās, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī palielinot dabas teritoriju vērtību, pievilcīgumu un produktīvu izmantošanu Latvijas lauku teritorijā.

Līdz 2022. gada 31. decembrim tiks atjaunotas vai pārbūvētas vismaz 30 hidrobūves un atjaunotas valsts nozīmes ūdensnotekas vismaz 342 km garumā. Par 35 000 ha tiks samazināts plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātajā platībā, un plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits Latvijas lauku teritorijā tiks samazināts līdz 8500.

Atbalsta mērķu īstenošanai paredzēts finansējums 43,4 miljonu eiro apjomā, tai skaitā 36,9 miljoni eiro no ERAF un 6,5 miljoni eiro no Latvijas valsts budžeta.