11.08.2016

Augulis plāno informēt valdību par ekspertu piedāvāto ceļu sakārtošanas modeli


Pēc satiksmes ministra Ulda Auguļa iniciatīvas izveidotā ekspertu grupa ir sniegusi savu redzējumu par ilgtspējīgu un prognozējamu autoceļu sakārtošanas modeli, par kuru ministrs informēs arī valdību. Eksperti ir noteikuši sešus iespējamos virzienus efektīvākā ceļu tīkla finansēšanas mehānisma ieviešanai.

Izvērtējot esošo situāciju un nākotnes perspektīvas, eksperti akcentē nepieciešamību veikt valsts, pašvaldību un komersantu ceļu tīkla kopēju izvērtējumu, lai rastu skaidru redzējumu par valstī esošo ceļu kopumu un to reālo stāvokli. Līdz šim šāda ceļu tīkla inventarizācija nav veikta un Augulis ekspertu priekšlikumu novērtēja kā būtisku un īstenojamu jau 2017.gadā, lai objektīvi un atbilstoši reālajai situācijai plānotu ceļu remontdarbu finansēšanu.

Tāpat eksperti vienoti uzsvēra nepieciešamību atjaunot ceļu fondu kā speciālu budžetu, tādējādi veicinot efektīvu ceļu uzturēšanai un būvniecībai pieejamā finansējuma apguvi. Vienlaikus kā priekšlikums tika minēta aizņēmuma ņemšana ceļu pārbūvei un atjaunošanai, lai samazinātu ceļu sakārtošanai nepieciešamā budžeta deficītu.

Nozares eksperti kā vienu no būtiskiem priekšlikumiem prezentēja ceļu lietotāju maksājumiem piesaistīta finansējuma modeli, kā arī nepieciešamību pārskatīt transportlīdzekļu jomā noteiktās nodevas un nodokļus.

Ministrs atzinīgi novērtēja ekspertu darbu četru mēnešu garumā un pauda savu atbalstu prezentēto priekšlikumu virzīšanai valdībā turpmākajām diskusijām. “Vairākkārt esmu uzsvēris, ka jau šobrīd iztrūkums ceļu tīkla pilnīgai sakārtošanai ir 4,5 miljardi eiro un, nerisinot situāciju savlaicīgi, šī bedre arvien palielināsies. Turklāt sabiedrībai ik gadu pārvietošanās pa sliktiem ceļiem nes zaudējumus 880 milj. eiro apmērā. Liela daļa ceļu šobrīd ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī un tam pamatā ir finansējuma trūkums. Ceļi ir kā valsts asinsrite, kas sekmē tautsaimniecību, nodrošinot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai, jaunu darba vietu radīšanai un cilvēku labklājībai. Tāpēc ceļu tīkla sakārtošana ir kopīgi risināms jautājums, lai kopumā valstī sekmētu ekonomisko izaugsmi un līdz ar to arī nepieciešamos ienākumus valsts budžetā,” uzsvēra ministrs.

Jau vēstīts, ka pēc ministra iniciatīvas autoceļu nozares eksperti strādāja pie autoceļu finansēšanas modeļa izstrādes. Ekspertu grupa ir nozīmīga platforma kopīgam darbam pie esošā ceļu sakārtošanas modeļa izvērtēšanas un analīzes, kā arī stabila, prognozējama un ilgtspējīga ceļu finansējuma modeļa radīšanas.

Darba grupa padziļināti analizēja esošo situāciju valsts ceļu pārvaldībā un to sakārtošanas programmu, ceļu pārvaldības finansējuma līdzšinējo darbību, iespējas ieviest nodokļu un nodevu ieņēmumiem piesaistītu finansējuma modeli, vērtēja sabiedrības un “Mana balss” iniciatīvu, kā arī līdzšinējo atbalstu pašvaldību ceļu būvniecībai un pārbūvei.

Ekspertu grupā piedalās Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts policijas, ceļu būvētāju, uzturētāju un sabiedrības pārstāvji, kā arī Satiksmes, Ekonomikas, Finanšu, Iekšlietu un Zemkopības ministrijas pārstāvji.