12.03.2014

Labklājības ministrijia: Nodarbinātības pasākumā vasarā plānots iesaistīt 5,5 tūkstošus skolēnu


2014.gada vasarā, skolēnu brīvlaikā, plānots atsākt īstenot nodarbinātības pasākumu skolēniem, lai palīdzētu skolēniem no mācībām brīvajā laikā iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, informē Labklājības ministrija (LM).

Plānots, ka pasākumā iesaistīs skolēnus vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Jaunietis pasākuma laikā varēs strādāt no viena līdz diviem mēnešiem. Iesaistes ilgumu pasākumā noteiks, ņemot vērā darba devēja vajadzības. Kopumā pasākumā plānots iesaistīt 5 575 skolēnus. Šim mērķim no valsts budžeta paredzēti 2,04 milj. eiro.

Darba devējs pasākumā iesaistītajam skolēnam nodrošinās darba vadītāju, kurš palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veiks darba laika uzskaiti, kontrolēs skolēna darba izpildi un nodrošinās uzraudzību darba laikā.

Paredzēts, ka Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem segs jauniešu darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 160 eiro. Savukārt darba devējam būs jānodrošina otra darba algas puse. Tāpat NVA darba devējam segs darba vadītāja darba algas daļu atkarībā no tā, cik skolēnu darbu vadīs. Papildus NVA pasākuma laikā apmaksās darba devēja izdevumus, kas saistīti ar skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā skolēnu veselības pārbaužu izmaksas.