15.12.2015

LM: 2014.gadā ģimeniska vide nodrošināta 80% ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem


Otrdien, 15.decembrī, valdība izskatīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto informatīvo ziņojumu Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2014. gadā. Nozīmīgs darbs īstenots bērnu veselības, izglītības, tiesību aizsardzības jomā.

2014. gadā ģimenisku vidi nodrošināja 80% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Lai panāktu tālāku bērnu stāvokļa uzlabojumu, izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kā arī veikti atbalsta pasākumi, mazinot gadījumu skatu, kad bērni aug šķirti no ģimenes.

 

Dati liecina, ka palielinās praktiski veselo jaundzimušo un 1 gada vecumu sasniegušo bērnu veselība – praktiski veseli ir 63% no visiem jaundzimušajiem, praktiski veseli ir 64,3% no viena gada vecumu sasniegušajiem.

 

Tāpat 2014.gadā Latvijā novērots viszemākais zīdaiņu mirstības rādītājs pēdējā desmitgadē – 3,9 miruši zīdaiņi uz 1000 dzīvi dzimušajiem.

Lai mazinātu bērnu nabadzību, veikti virkne pasākumu ģimenes ienākumu līmeņa palielināšanai, kā arī lai atslogotu ģimenes budžetu no izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojumu samaksu bērniem.  Tostarp palielināts valsts garantētais uzturlīdzekļu apmērs bērnam, kā arī pilnveidota ģimenēm domāto pabalstu sistēma, pilnveidojot pabalstu saņemšanas nosacījumus vecākiem, kuri aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam; nodrošināts finansiālais atbalsts: bērnudārzu un bērnu uzraudzības pakalpojumu pieejamības veicināšanai; mācību līdzekļu pieejamības nodrošināšanai skolās; valsts apmaksātu brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem. Tāpat iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu apmērs ir paaugstināts no 113,83 eiro uz 165 eiro par katru apgādībā esošu personu, paaugstināts neapliekamais minimums no 64,03 eiro uz 75 eiro, kā arī paaugstināta minimālā darba alga no 320 eiro mēnesī uz 360 eiro.  

 

2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu samazinājies trūcīgo bērnu skaits. 2014.gadā bija 36 078 trūcīgie bērni, savukārt 2013.gadā – 46 334.

 

Aizvien aktuāla ir vardarbības problēma, no kuras ik gadu Latvijā cieš vairāki tūkstoši bērnu. Viens no vardarbības mazināšanas veidiem ir sabiedrības attieksmes maiņa, tāpēc svarīgi pastāvīgi īstenot informēšanas pasākumus, sociālās kampaņas, nodrošināt krīzes telefonu, kā arī apmācības par pozitīvām audzināšanas prasmēm.

 

Lai informētu sabiedrību par vardarbības postošajām sekām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izstrādāja sociālās reklāmas materiālus par vardarbības, tajā skaitā, seksuālas vardarbības riskiem, un iespējām no tiem izvairīties. Tāpat organizēta speciālistu izglītošana par vardarbības pret bērniem novēršanu, ka arī sagatavota metodika izglītības iestādēm par situācijām, kad skolēns ar savu uzvedību traucē mācību procesu vai apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, paredzot iespēju izolēt no ģimenes vardarbības veicēju, nodrošinot iespēju bērnam atgriezties ģimenē.

 

Informatīvais ziņojums Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2014.gadā otrdien, 15.decembrī, izskatīts valdībā. Ikgadējā pārskata mērķis ir vērst valdības un likumdevēja, kā arī sabiedrības uzmanību uz aktuālajām problēmām, kas ietekmē bērnu stāvokli valstī.