16.12.2015

E.Tavars Briselē piedalās Vides ministru padomes sanāksmē par gaisa kvalitātes uzlabošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu


Šī gada 16. decembrī, Briselē (Beļģijā) notiek kārtējā Eiropas Savienības (ES) Vides ministru padome (Vides padome), kurā Latvijas delegāciju vadīs un Latvijas intereses pārstāvēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Edgars Tavars (LZP).

Padomes laikā sagaidāmas diskusijas par priekšlikumu noteikt dalībvalstīm gaisu piesārņojošu vielu emisiju samazināšanas mērķus periodā līdz 2030. gadam (tā saucamā NEC direktīva*).

NEC direktīva ir daļa no ES "Tīra gaisa programmas", kuras mērķis ir būtiski uzlabot gaisa kvalitāti ES un samazināt gaisa piesārņojuma radītos vides un veselības riskus. Latvija ir gatava atbalstīt līdzšinējās sarunās panākto progresu, tā kā ir izdevies tuvināt noteiktos emisiju mērķus reālajām tautsaimniecības iespējām.

Tāpat sanāksmē plānots apstiprināt ES Padomes viedokli par Eiropas Komisijas (EK) sagatavoto ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas vidus posma pārskatu.

EK sagatavotajā ziņojumā, analizējot ES dalībvalstu ziņojumus par biotopu un sugu, tai skaitā putnu, aizsardzības stāvokli ES, secināts, ka situācija Eiropā bioloģiskās daudzveidības jomā nav uzlabojusies, gan vērtējot tās dabas vērtības, ko aizsargā ES dabas likumdošana, gan vērtējot ekosistēmas plašākā mērā.

ES dalībvalstis uzskata, ka ieguldījumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, aizsardzībā un atjaunošanā uzskatāmi par ilgtermiņa ieguldījumiem dabas kapitāla saglabāšanā, nevis par nelietderīgiem tēriņiem.

Padomes noslēgumā EK informēs dalībvalstu pārstāvjus par tās  sagatavoto priekšlikumu kopumu, ar mērķi veicināt aprites ekonomiku, ar  kuru EK nāca klajā 2015. gada 2. decembrī.