06.02.2010

Izglītības ministre mācību stundā stāstīja par prasmēm mācīties, par zināšanām un to pielietošanu


Izvirzīt dzīvē mērķi, mācīties un strādāt, lai dzīvotu, nevis dzīvot, lai strādātu; ieraudzīt iespējas, ko citi nepamana un izmantot tās; kā arī spēt būt patstāvīgam un saprast, ka labklājības avots ir zināšanas – šīs atziņas akcentēja izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe 5.februārī vadot mācību stundu par 21.gadsimtam nepieciešamo dzīves prasmju veidošanu Rīgas Purvciema amatu skolas viesmīlības pakalpojumu specialitātes 1.kursa audzēkņiem. Šī mācību stunda notika „Iespējamās misijas nedēļas” ietvaros, par kuras rīkošanu T. Koķe ir pateicīga programmai „Iespējamā misija”, jo tā tiek stiprināta saikne starp sabiedrību un izglītību un vairots izglītības prestižs.

Ministre kopīgi ar jauniešiem diskutēja par prasmēm un īpašībām, kas palīdzētu viņiem labāk mācīties, sekmīgāk veidot profesionālo karjeru, būt veiksmīgiem un nodrošināt sev kvalitatīvu dzīvi zināšanu sabiedrībā. Kā būtiskākās tika minētas – zināšanas (prasme iegūt, vērtēt un izmatot informāciju); gribasspēks (spēja saprast, ko vēlas un spēja sevi organizēt, lai to sasniegtu); patstāvība un atbildība; spēja argumentēt, domāt kritiski un vienlaikus prast ieklausīties atšķirīgos viedokļos; stabilas vērtības (godīgums, čaklums); spēja sadarboties un saprasties.

„Lai veidotu prasmes, svarīgi ir pazīt sevi un saprast – kā man vieglāk mācīties un kā labāk organizēt šo procesu. Taču vissvarīgākais ir saprast – kāpēc es mācos, zināt mērķi un sasniegt to” – saviem audzēkņiem teica T.Koķe. Viņa piebilda, ka mūsdienās cilvēki vairs nevar rēķināties ar to, ka iegūst kādu profesiju un pārtrauc mācīties. Svarīgi ir mācēt mācīties visa mūža garumā un prast pielietot šīs zināšanas praksē.

Tāpat T.Koķe īsumā iepazīstināja jauniešus ar savu iepriekš veikto pētījumu par prasmēm mācīties un par iegūto zināšanu izmantošanu praksē. Šis pētījums liecina, ka sekmīgākās mācību metodes šo audzēkņu vecumam (16-19 gadi) pamatā ir praktiskie darbi (40% gadījumu), laboratorijas darbi un eksperimenti (25%). Savukārt sekmīgākās metodes zināšanu izmantošanai praksē ir patstāvīgais darbs, dalība konkursos un pats mācību process (46%), bet priekšmeti (pasākumi), kuros iegūtās zināšanas vairāk tiek pielietotas praksē ir ķīmija (30%), arodizglītības priekšmeti un mācību prakses (28%), fizika (25%).

Ministre savus audzēkņus raksturoja kā atvērtus un ieinteresētus, atsaucīgus un radošus, un bija pateicīga jauniešiem par iespēju vadīt šo stundu, par ko viņai ir īpašs prieks. Stundas noslēgumā T.Koķe vēlēja jauniešiem saprast – kāpēc mācīties un to darīt, būt atvērtiem, spēt atrast netradicionālus risinājumus. Savukārt jaunieši interesējās par ministra darba ikdienu – darba grafiku un noslodzi, jautāja par to, kur gūstama iedvesma un enerģija šim saspringtajam un atbildīgajam darbam.

„Stunda bija interesanta un tā mani iedvesmoja. Ļoti patika, ka skolotāja stāstīja piemērus no dzīves un deva moto mācīties, lai savā dzīvē kaut ko sasniegtu” – tā savās atziņās pēc ministres vadītās stundas rakstīja viens no audzēkņiem. Savukārt citi jaunieši atzinuši: „Koķes kundze pastāstīja un vēlreiz pierādīja to, ka bez mācīšanās un mērķa neko dzīvē nav iespējams sasniegt”, „Šīs stundas spilgtākā doma, ko es sapratu – dzīvē ir jābūt radošai un jāmāk par sevi pastāvēt”. Kāds jaunietis par ministres vadīto stundu rakstījis: „Bija ļoti interesanti. Lika aizdomāties par to, kas notiek. Ja būtu iespēja, klausītos vēl”. Vairāki jaunieši atzinuši, ka viņiem patikusi ministres atklātība un iepriekš ministri iztēlojušies savādāku, piemēram: „Man patika, ka Koķes kundze bija ļoti atklāta un patiesa, kā arī smaidīga. Un tas ir ļoti svarīgi. Mans priekšstats ir mainījies”.

Savukārt pēc mācību stundas T.Koķe tikās ar programmas „Iespējamā misija” angļu valodas, modes mārketinga un tūrisma mārketinga skolotāju Katrīnu Vītolu, ar Purvciema amatu skolas vadību un pedagogiem. Sarunas laikā tika pārrunāti gan ar ikdienas darbu saistīti jautājumi, gan diskutēts par profesionālās izglītības pilnveidi un attīstību.

Gan audzēkņi, gan skolotāji aicināja ministri atkārtoti viesoties Purvciema amatu skolā un atkal vadīt mācību stundu, par ko viņa pauda interesi.

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4797.html