01.10.2015

Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa uzruna CERT.LV un ISACA rīkotajā ikgadējā konferencē ‘’Kiberšahs. Stratēģija un taktika virtuālajā vidē’’


Aizvadītais darba gads kiberdrošības jomā ir bijis saspringts. Esam veiksmīgi aizvadījuši Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē paveicot divus būtiskus darbus.

 

Pirmkārt, ieguldījām resursus gan personāla apmācībā, gan tehniskajos risinājumos kiberuzbrukumu novēršanā.

 

Otrkārt, turpinājām panākt saskaņojumu, lai pēc iespējas drīzāk Eiropas Savienība apstiprinātu pirmo juridisko kiberdrošības regulējumu – Tīklu un Informācijas drošības direktīvu. Kā arī izmantojot mūsu atrašanos starptautiskās sabiedrības uzmanības centrā, rīkojām diskusijas par aktuāliem kiberdrošības tematiem gan ar Vācijas kolēģiem Berlīnē, gan ar Eiropas Savienības institūcijām. Kopā ar Eiropas kolēģiem esam piedāvājuši jaunas iniciatīvas kiberdrošības stiprināšanai - atbildīgās atklāšanas politika un kiberhigiēna.

 

Es domāju ka CERT kolēģi man piekritīs, ja es teikšu, ka bijām labi sagatavojušies un šie ieguldījumi kalpos arī ilgtermiņā, tāpēc paldies visai CERT.LV komandai un īpašs paldies vadītājai Baibai Kaškinai un viņas vietniekam Varim Teivānam par ieguldīto darbu. Esam strādājuši arī pie juridiskiem mājas darbiem, ieviešot minimālās prasības valsts informācijas sistēmām, kas nu jau ir apstiprinātas Ministru kabinetā. Beidzot mēs varam teikt, ka valsts iestādēm ir vismaz minimālas, vienotas un skaidras drošības prasības, un mēs ceram, ka iestādes sekos šīm vadlīnijām daudz agrāk nekā obligāti noteiktie termiņi. Lai motivētu privāto sektoru rūpēties par drošību virtuālā vidē, mēs apzināmies, ka jāsāk ar pašiem un jāsakārto joma valsts līmenī.

 

Mājas darbu ir vēl daudz - virkne iespēju attīstīt starptautiskus projektus, paņemt no mūsu partnervalstīm labāko pieredzi un ieviest to nacionāli, veicināt izpratni un pētniecību, sekot līdzi jauniem risinājumiem. Ņemot vērā, ka Kiberdrošība tiešā mērā skar valsts un tās iedzīvotāju drošību, ka virtuālā vide ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas daļu ikvienā jomā – privātā, valsts līmenī jeb globāli - varu apsolīt, ka arī turpmāk kiberdrošības jautājumi būs starp Aizsardzības ministrijas prioritātēm. 

 

Galu galā, grūti iedomāties dinamiskāku drošības jomu kā Kiberdrošība. Mūsu stiprās puse - viennozīmīgi tie ir cilvēki. Tie ir savas jomas profesionāļi, tie esat visi jūs, kas šodien šeit sēžat un tās ir prasmes, ar kurām mēs pārliecinoši varam lepoties starptautiski. Līdzīgi kā bruņotajos spēkos, mūsu kā mazas valsts spēks ir nevis lielos skaitļos, bet gan augstas klases savas nozares profesionāļos un tādi mums ir. Es ar lepnumu raugos uz jaunatnes sasniegumiem pasaules informātikas olimpiādēs jeb robotikā un es zinu, ka jūsu rindas tiks papildinātas ar gaišiem prātiem. Tieši tādi cilvēki mums ir vajadzīgi. Arī Aizsardzības ministrija ir gatava sniegt savu artavu un viens no projektiem, ko uzsāksim šogad un attīstīsim arvien plašāk ir Kiberjaunsardze. Jaunieši, kas vēlas izzināt vairāk, saprast un būt spējīgi, ja nepieciešams – novērst riskus virtuālajā vidē, kā starp saviem vienaudžiem, tā nacionāli un globāli.

 

Vienlaicīgi, gribu izmantot iespēju un atgādināt par mūsu Zemessardzes kiberaizsardzības vienību. Droši vien daudzi no jums jau ir informēti vai iespējams jau dien šajā vienībā, bet tiem, kas vēl šaubās, atgādinu, ka jūsu zināšanas tiks gan novērtētas, gan papildinātas. Lai arī vienība ir salīdzinoši nesen izveidota, tā jau ir sevi pierādījusi starptautiskos ES un NATO vingrinājumos – tā ir vērtīga pieredze Jums un neatsverams Jūsu atbalsts savai valstij.