01.10.2015

LZP Sporta apakšpadomes sēdē pārrunā būtiskākās problēmas sporta nozarē


30.septembrī notika Latvijas Zaļās partijas (LZP) sporta apakšpadomes sanāksme, kuru vadīja Voldemārs Lūsis un piedalījās LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars, Saeimas deputāts Artis Rasmanis (LZP), veselības ministra padomnieks Ēriks Zaporožecs (LZP), kā arī ar sporta nozari saistīti cilvēki - Staņislavs Olijars, Murjāņu sporta ģimnāzijas vadītāja Ingrīda Amantova u.c.

Sanāksmes laikā tika izskatīti jautājumi, kas attiecas uz sporta infrastruktūras attīstību Rīgā, Murjāņu sporta ģimnāzijas nākotnes perspektīvu un sporta stundu skaita palielināšanu vispārizglītojošajās skolās.

Sanāksmes ievadā Murjāņu sporta ģimnāzijas vadītāja I.Amantova iepazīstināja ar situāciju Murjāņu sporta ģimnāzijā. Tika uzsvērts, ka galvenā problēma ir saistīta ar neprognozējamu līdzekļu samazinājumu, kas ir nopietns drauds ne tikai pilnvērtīgai ģimnāzijas attīstībai, bet arī izglītības iestādes pastāvēšanai.

Murjāņu ģimnāzijas vadītāja norādīja, ka Murjāņos septiņiem sporta veidiem ir lieliskas apguves tradīcijas. To pierāda arī labi sasniegumi sportā, tādējādi joprojām šo vietu varot dēvēt par olimpiešu kalvi.

“Mūsu sportistiem ir labi panākumi un Latvijas vārds ar godu tiek nests pasaulē. Tomēr esošā sistēma rada bažas par sporta nākotni Latvijā, jo ļoti daudzos sporta veidos, kuri, pateicoties mūsu izcilajiem sportistiem, šobrīd ir mūs padarījuši par sporta lielvalsti trūkst pēctecības”, norādīja V.Lūsis.

“Sporta attīstības nodrošināšanai ir nepieciešama pārskatāma stratēģija ar definētiem mērķiem un prioritāšu izvirzīšana, jo jāapzinās, ka naudas visam nekad nepietiks”, minēja E.Tavars. Tāpat Tavars aicināja klātesošos aizdomāties, ka, iespējams, variants par reģionālo sporta centru attīstību, nosakot katram specializāciju, nav peļams. Šādā modelī arī Murjāņiem būtu iespējams funkcionēt, savstarpēji nekonkurējot ar sporta centriem reģionos.

Vēlāk tika diskutēts par sporta infrastruktūras pieejamību reģionos un Rīgā, iespējamajiem ieguvumiem un trūkumiem, realizējot vērienīgo Daugavas sporta stadiona rekonstrukcijas projektu un sporta stundu skaitu palielināšanas nepieciešamību vispārizglītojošās skolās.

Kā norādīja Ē.Zaporožecs – “viens no variantiem kā bērnus iesaistīt fiziskās aktualitātēs, vienlaicīgi informējot par veselīgu dzīvesveidu varētu būt integrētās veselības mācības stundas, kurās varētu stāstīt gan par veselīgu uzturu, gan veikt arī fiziskos vingrinājumus”.

Sanāksmes izskaņā klātesošie vienojās par papildus komunikāciju, lai, balstoties uz sanāksmē izskanējušo problēmu un viedokļu apskatu, varētu uzsākt darbu pie būtiskāko jomas stratēģisko mērķu definēšanas.