05.10.2015

R. Uzulnieks Luksemburgā diskutēs par nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem


Labklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks pirmdien, 5. oktobrī, Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē.

Sanāksmē plānots  pieņemt Luksemburgas prezidentūras sagatavotos Padomes secinājumus par  pensiju pietiekamību un Padomes secinājumus par darba aizsardzību.   Šajās jomās tiek turpinātas Latvijas prezidentūras iniciatīvas.  Īpaši  pozitīvi LM vērtē centienus savstarpēji saskaņot pensiju pietiekamības  un pensiju sistēmas ilgtspējas jautājumus, lai, no vienas puses,  pensionāriem būtu pietiekami ienākumi un, no otras puses, tiktu  nodrošināta pensiju sistēmas finansiālā ilgtspēja.

Sanāksmes  darba kārtībā ir ietverts arī priekšlikums direktīvai par dzimumu  līdzsvaru uzņēmumu valdēs. Latvija neatbalstītu obligātu dzimumu kvotu  noteikšanu direktīvā, tāpēc pozitīvi vērtējam diskusiju gaitā panākto  elastību, ka dalībvalstis var izvēlēties līdzekļus direktīvas mērķa  sasniegšanai.

Tāpat sanāksmē plānots formāli pieņemt jaunās  nodarbinātības politiku vadlīnijas, par kurām vienošanās panākta jau  Latvijas prezidentūras laikā. Līdztekus tam plānots, ka Eiropas Komisija  sanāksmē prezentēs savu nesen publicēto priekšlikumu rekomendācijai par  ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū.

Latvija kopumā  atzinīgi vērtē priekšlikumu uzlabot ilgstošo bezdarbnieku integrāciju  darba tirgū, ņemot vērā, ka daudzas ES dalībvalstis pašlaik saskaras ar  ilgstošā bezdarba problēmu. LM īpaši atbalsta ieteikumā uzsvērto  nepieciešamību nodrošināt atbalsta pasākumus, kas balstītos uz ilgstošā  bezdarbnieka individuālajām vajadzībām, kas atbilst arī Latvijas pieejai  turpmākā darbā ar ilgstošiem bezdarbniekiem.