19.12.2017

Izstrādās motivēšanas metodes uzņēmumiem, kas nodarbina zemessargus un rezerves karavīrus


19. decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par ekonomisko stimulu izstrādi uzņēmumiem, kas nodarbina zemessargus un rezerves karavīrus, lai motivētu viņu regulāru piedalīšanos Zemessardzes mācībās.

Aizsardzības ministrija mērķtiecīgi strādā pie Nacionālo bruņoto spēku attīstības, arvien aktīvāk iesaistot zemessargus un rezerves karavīrus militārajās mācībās. Plānots pakāpeniski pāriet uz zemessargu apmācību, organizējot desmit dienu nepārtrauktas mācības, tas ir – piecas darbadienas un nedēļas nogales pirms un pēc šīm darbadienām, tādējādi nodrošinot katras vienības kaujas spēju stiprināšanai nepieciešamo kolektīvo apmācību. 

Lai nodrošinātu balansu starp valsts aizsardzības vajadzībām, darba devēju un darba ņēmēju interesēm, Aizsardzības ministrija sadarbībā ar citām ministrijām un Latvijas Darba devēju konfederāciju sagatavojusi priekšlikumus ekonomiskajiem stimuliem uzņēmējiem, kas motivētu viņu darbinieku regulāru dalību Zemessardzes mācībās. 

Izvērtējot citu valstu pieredzi, Aizsardzības ministrija uzsākusi darbu, lai veicinātu komersantu izpratni par nepieciešamo atbalstu zemessargiem un rezerves karavīriem, kā arī veicinātu to komersantu atpazīstamību, kuri atbalsta zemessargus un rezerves karavīrus, informējot sabiedrību par pozitīvajiem sadarbības piemēriem.

Ņemot vērā, ka zemessargi ir nodarbināti gan valsts, pašvaldību un privātajā sektorā, gan strādā kā individuālie komersanti un pašnodarbinātie, rosināts izmantot dažādas motivēšanas metodes.

Piemēram, valsts sektorā un pašvaldībās nodarbināto zemessargu motivēšanā uzsvērta publisko attiecību kampaņu nozīme, kas iestādēm un pašvaldībām atgādinātu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, lai viņu darba ņēmēji – zemessargi un rezerves karavīri – varētu piedalīties plānotajās militārajās mācībās atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Aizsardzības ministrija sākotnēji sagatavoja arī vairākus priekšlikumus nodokļu atlaižu piešķiršanai komersantiem, kas nodarbina zemessargus un rezerves karavīrus, tomēr 2018. gadā apstiprinātajā nodokļu sistēmā nodokļu atvieglojumi vairs nav paredzēti, tādēļ Aizsardzības ministrija kopā ar Finanšu ministriju turpinās diskutēt par piemērotākiem ekonomiskajiem risinājumiem komersantu motivēšanā. 

Papildus plānots organizēt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus: sabiedrisko attiecību kampaņas, parādes, “atvērto durvju” dienas vienībās, apmācību par valsts aizsardzības jautājumiem. Tāpat rosināts apbalvot darba devējus, kas visvairāk atbalsta savus darbiniekus- zemessargus un rezerves karavīrus. 

Aizsardzības ministrija plāno reizi gadā organizēt konferenci, kurā tiktu pārrunāts darba devēju devums zemessargu un rezerves karavīru apmācību procesa sekmīgā īstenošanā.

Jau šobrīd panākta vienošanās, ka komersantiem, kas nodarbina zemessargus, tiks nodrošinātas priekšrocības publiskajos iepirkumos, nosakot kā izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju nodarbināto zemessargu skaitu uzņēmumā, ja katra zemessarga militārajās mācībās pavadītais darbadienu skaits nav mazāks par piecām darbadienām, un kopējais mācībās pavadītais dienu skaits pēdējā gada laikā nav bijis mazāks par 20 dienām. Priekšlikumi grozījumiem “Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā” un “Publisko iepirkumu likumā” jāsagatavo līdz 2018. gada 1. martam.  
   
Tāpat līdz 2018. gada 1. martam atbilstoši Ministru kabineta lēmumam paredzēts sagatavot nepieciešamos grozījumus tiesību aktos, lai darba devējiem nodrošinātu iespēju piešķirt uz militāro mācību laiku apmaksātu mācību atvaļinājumu un papildu atvaļinājumu zemessargiem un rezerves karavīriem. 

Aizsardzības ministrija arī turpina darbu pie kompensācijas aprēķināšanas mehānisma izstrādes par uzņēmuma zaudēto peļņu darbinieka militāro mācību laikā. Kompensāciju izmaksa būs attiecināma tikai uz darba devējiem – privātajiem komersantiem – par tiem zemessargiem, kuri piecas darbadienas ir piedalījušies kolektīvajā apmācībā, bet gada laikā kopumā ir piedalījušies militārajās mācībās vismaz 20 dienas.

Saskaņā ar Valsts aizsardzības koncepciju Nacionālie bruņotie spēki miera laikā uztur 17 500 militāri sagatavotus karavīrus, tai skaitā 8000 zemessargus un 3000 rezerves karavīrus.