19.12.2017

Izskata informatīvo ziņojumu par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2018. gadā un tam plānoto finansējumu


19. decembrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2018. gadā*.

Veselības ministrijai (VM) reformu veikšanai 2017.gadā papildus tika piešķirts finansējums 34,3 milj. eiro apmērā. Pateicoties tam sekmīgi tika uzsākts īstenot reformas rindu mazināšanai pie speciālistiem, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, dienas stacionārā un ambulatorajā rehabilitācijā, onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai un valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam hroniska C hepatīta (turpmāk – VHC) pacientiem F3-F4 aknu bojājuma pakāpes stadijā. Ņemot vērā pieejamo papildus finansējumu 2018. gadam, uzsāktās reformas nepieciešams turpināt un paplašināt ar jaunām iniciatīvām veselības aprūpes efektivitātes un ilgtspējas uzlabošanā.

Nākamgad plānots uzsākt papildus pasākumus stacionāro pakalpojumu pieejamības uzlabošanā, tai skaitā endoprotezēšanas pakalpojumiem stacionārā, darbnespējas saīsināšanai un pasākumiem prognozējamās invaliditātes novēršanai ar mērķi novērst ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā; aknu transplantācijām; diabēta apmācības kabinetu izveidei un hronisko pacientu aprūpes reformai. Reformas rezultātā, tai skaitā 2017.gada uzsāktās reformas ietvaros,  par 1 111 258 pakalpojumiem palielināsies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, tai skaitā  par 535 tūkst. uz ambulatorajiem izmeklējumiem un terapiju, 378 tūkst. speciālistu konsultācijām, 97 tūkst. dienas stacionārā sniegtajiem pakalpojumiem un 99 tūkst. ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumiem , kopumā samazinot gaidīšanas rindas par 40%. Diabēta kabinetos tiks sniegti pakalpojumi 33 tūkst. pacientiem, kā arī veiktas 7 aknu transplantācijas. 

Onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai, paredzēts turpināt un paplašināt 2017.gadā uzsāktās aktivitātes. Veiktās reformas onkoloģijas “zaļā koridora” izveides rezultātā pacienta ceļš līdz diagnozes saņemšanai un ārstēšanas uzsākšanai ir ievērojami samazinājies. Līdz ar to nepieciešams turpināt onkoloģijas jomas reformas, papildus turpmākajos periodos uzlabojot diagnostiku, padarot to kvalitatīvāku, precīzāku un ātrāku, kā arī uzlabojot finanšu līdzekļu, kas saistīti ar pacienta atrašanos ārstniecības iestādēs, izlietojuma efektivitāti un attīstot personalizētu, mērķētu ārstēšanu.

Infekcijas slimību izplatības mazināšanai finansējums 2018.gadā ir 16,7 milj. eiro, tostarp, lai turpinātu 2017.gadā uzsāktās reformas valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam VHC pacientiem F3-F4 stadijā. Līdz ar papildu finansējumu tiks turpināta pērn uzsāktā, nodrošinot ārstēšanu papildus vēl 204 VHC pacientiem, tā samazinot saslimšanas radītos epidemioloģiskos draudus valstī un pakāpeniski paplašinot pacientu aptveri. Ārstēšanu paredzēts uzsākt jau F2 aknu bojājuma stadijā, kas nodrošina cilvēka pilnīgu izveseļošanos un atgriešanos sabiedrībā un darba tirgū. Arī HIV pacientiem ārstēšana tiks nodrošināta agrīnākā stadijā - no 500 CD4 šūnām ml. Tādējādi samazināsies HIV infekcijas izplatības riski un draudi sabiedrības veselībai, kā arī tiks efektīvāk izmantoti līdzekļi HIV pacientu ārstēšanai, jo tiek novērsta AIDS stadijas attīstība un novērsta HIV pavadošo slimību, tai skaitā tuberkulozes izplatība, tiek samazināti personu invaliditātes un darbnespējas riski. 

Primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanai papildus finansējuma apmērs 2018.gadam ir 9,7 milj. eiro. Plānots, ka reformas rezultātā tiks veikta ģimenes ārstu darba kvalitātes rādītāju pārskatīšana un uz pacientu un darba rezultātu vērstas motivācijas sistēmas izveide, kas sekmēs tieši primārās veselības aprūpes  kā veselības aprūpes sistēmas pamata attīstību. Papildus kvalitātes sistēmas finansējums nodrošinās iespēju prakses ietvaros palielināt pacientu apkalpošanas kapacitāti, tādējādi nodrošinot pieejamības uzlabošanu. Tāpat būtiski tiks uzlabota valsts apmaksāta zobārstnieciska palīdzība bērniem, tādējādi mazinot rindu garumu.

Tāpat Ziņojumā norādīts, ka kardiovaskulārās saslimstības mazināšanai un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošanai 2018.gadā kopējais finansējuma apmērs 11 milj. eiro. Reformas rezultātā tiks uzlabota sirds un asinsvadu slimību (SAS) pacientu diagnostika un aprūpe primārajā un terciārajā līmenī, kas nodrošina būtisku sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos un priekšlaicīgas mirstības mazināšanos.

*Informatīvais ziņojums “Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2018.gadā”. Ziņojums ir sagatavots atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 54.pantā noteiktajam, ka veselības aprūpes finansēšanai budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 08.00.00 programmā “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums” rezervēto finansējumu 113,4 milj. eiro apmērā finanšu ministrs pārdala Veselības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinets ir apstiprinājis finansējumu veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu īstenošanai 2018. gadā.