19.12.2017

Skaidros IIN likuma piemērošanas kārtību no nākamā gada


Otrdien, 19. decembrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos grozījumus MK noteikumos (turpmāk – noteikumu projekts) – likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – likums) normu piemērošanas kārtībā.

Ņemot vērā, ka likumā  tiek noteikti jauni dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumu un iemaksu privātajos pensiju fondos apmēri (limiti), kādus maksātājs ir tiesīgs iekļaut savos taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, noteikumu projektā tiek paskaidrota veikto maksājumu atskaitīšanas kārtība no maksātāja ienākumiem gadījumos, ja šādus atskaitījumus no maksātāja līdzekļiem veic maksātāja darba devējs kopā ar dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumiem un iemaksām privātajos pensiju fondos, kas veikti no darba devēja līdzekļiem.

Savukārt sakarā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešanu, noteikumu projektā iekļauts skaidrojums un piemēri par nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtību atsevišķās iespējamās situācijās. Piemēram, ja maksātājs taksācijas gada laikā pie viena ienākuma izmaksātāja saņem gan algota darba ienākumus, gan cita veida ienākumu, kas nav algota darba ienākums, ja maksātājs pie viena ienākuma izmaksātāja saņem vairākus cita veida ienākumus, kas nav algota darba ienākums, vai, ja maksātājs vienlaicīgi saņem gan algota darba ienākumu, gan arī pensiju. Tāpat tiek skaidrota arī progresīvās likmes piemērošana algota darba ienākumam gan mēneša, gan gada griezumā.

Noteikumu projekts paskaidro arī progresīvās nodokļu likmes piemērošanu pa nepilnu kalendāra mēnesi, kā arī paskaidro, kas tiek uzskatīta par ienākuma gūšanas dienu, saņemot ienākumu no autoratlīdzības līguma un/vai uzņēmumu līguma, kā arī, kas tiek uzskatīta par ienākuma gūšanas dienu,  darba devējam taksācijas gadā aprēķinot un izmaksājot prēmijas par pirmstaksācijas periodu.

Noteikumu projektā tiek iekļauts arī skaidrojums par to, ka darba devējam, apmaksājot darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, kas nepārsniedz 480 eiro gadā, par minēto ar nodokli neapliekamo ienākumu, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām.

Noteikumu projektā tiek norādīts, kāda informācija ir iekļaujama ieguldījumu konta izrakstā, kuru ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs izsniedz ieguldījumu konta īpašniekam.