14.06.2018

Finanšu ministre aicina ERAB pastiprināt iesaisti Latvijā


Trešdien, 13. jūnijā, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola tikās ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) direktoru valdes delegāciju. Delegācija ieradusies Latvijā, lai Baltijas valstu vizītes ietvaros apzinātu Baltijas valstu veikto progresu, esošo tirgus vidi un jomas, kur joprojām ERAB iesaiste ir aktuāla.

“Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ERAB ir bijis svarīgs starptautiskais partneris tās līdzšinējā attīstībā, un īpaši uzsverams sniegtais atbalsts finanšu krīzes laikā, kad ERAB investēja tādos lielos projektos kā Citadele Bankas kapitālā, kā arī Latvenergo TEC-2 rekonstrukcijā. ERAB klātbūtne joprojām ir nepieciešama ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs,” uzsvēra finanšu ministre, akcentējot, ka sagaida aktīvāku ERAB atbalstu tādās jomās kā reģionālā kapitāla tirgus attīstība, energoefektivitāte, energodrošība, atjaunojamie energoresursi un infrastruktūra, kā arī inovāciju stimulēšanā.

Ņemot vērā, ka kapitāla tirgus Latvijā un Baltijā ir viens no vājāk attīstītajiem Eiropas Savienībā, ERAB 2017. gada iniciatīva Baltijas valstu kapitāla tirgus izveidei ir viens no pozitīvākajiem iesaistes piemēriem pēdējo gadu laikā, kas paredz reģionālā regulējuma harmonizāciju, lai pilnvērtīgi realizētu kapitāla tirgus potenciālu, piesaistītu ārvalstu investorus un stimulētu vietējās investīcijas.

Finanšu ministre iepazīstināja ERAB direktorus ar Latvijas ekonomikas, finanšu sektora un nodokļu reformas aktualitātēm. “Pēdējā laika finanšu sektora notikumi liecina, ka starptautiskajiem partneriem sarežģītu situāciju risināšanā ir būtiska loma. Svarīga ir arī to nozīme reformu rosināšanā un īstenošanā, ne tikai piedaloties ar investīcijām, bet arī sniedzot tehnisko un konsultatīvo atbalstu, ko arī sagaidām, tai skaitā no ERAB,” atzina Dana Reizniece-Ozola.

Vizītes ietvaros ERAB direktoru valde tiekas ar valsts un privātā sektora pārstāvjiem, kā arī apmeklē ERAB investīciju esošos un potenciālos saņēmējus. Iepriekšējā ERAB direktoru valdes vizīte Baltijas valstīs notika 2002. gadā.

ERAB ir starptautiska finanšu institūcija, kas tika izveidota 1991. gadā ar mērķi sekmēt pāreju uz tirgus ekonomiku, veicināt valsts uzņēmumu komercializāciju un privatizāciju, un stiprināt uzņēmējdarbības attīstību Centrālās un Austrumeiropas valstīs. No 1992. gada, kad Latvija kļuva par ERAB dalībvalsti un saņēmējvalsti, ERAB ir nodrošinājusi līdzfinansējumu 90 Latvijas individuālajiem un reģionālajiem projektiem 657 miljonu eiro apmērā.