24.10.2017

Ārstniecības personu un speciālistu darba samaksai plānots ievērojams pieaugums


Nākamā gada valsts budžeta projektā paredzētais finansējums nodrošinās ievērojamu darba samaksas palielinājumu ārstniecības personām.

Lai risinātu jautājumu par ārstniecības speciālistu nodrošinājumu un valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 2018.gadā paredzēts palielināt ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksu no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī. 

Vēl lielāks darba samaksas palielinājums plānots ārstniecības personām stacionārajā sektorā, ņemot vērā obligātās piemaksas par diennakts darba režīmu nodrošināšanu, kā arī normālā pagarinātā darba laika pakāpenisku atcelšanu. Līdz ar to stacionārajās iestādēs ārstniecības personu atalgojums palielināsies vēl būtiskāk - ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem – līdz 1547 eiro, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem – līdz 929 eiro un ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – līdz 621 eiro. 

Ārstniecības personu darba samaksas plānveidīgs palielinājums ir viena no prioritātēm Ministru kabinetā apstiprinātajā konceptuālajā ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”. Tas paredz, ka 2021.gadā ārstu un funkcionālo speciālistu vidējā darba samaksa sasniegs divkāršu tautsaimniecībā nodarbināto vidējo darba samaksu, ārstniecības un pacientu aprūpes personu darba samaksa sasniegtu 60%, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personu vidējā darba samaksa – 40% no ārstu un funkcionālo speciālistu vidējās darba samaksas.