27.03.2010

LZS vēlēšanu programmā uzsvaru liks uz ekonomikas un nodokļu jautājumiem


Sestdien Jelgavā notikušajā centriskās partijas Latvijas Zemnieku savienība kongresā runās un rezolūcijās tika iezīmēta partijas programma 10.Saeimas vēlēšanām, lielu uzsvaru liekot uz ekonomikas un nodokļu jautājumiem.

 

LZS uzskata, ka Latvijā ir nepieciešams pāriet uz jaunu ekonomikas modeli, kas balstās uz zināšanām, jaunradi, augstu nodarbinātību un labklājību. Tas prasīšot inovāciju sekmēšanu, papildus investīcijas izglītībā un pētniecībā, uzņēmumu specializēšanos un vietējās un starptautiskās kooperācijas sekmēšanu.


Partija rosina veikt izmaiņas likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), un jau 2010.gadā IIN likmi individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem samazināt no esošajiem 25% uz 15%.


LZS pauda apņemšanos virzīt pieņemšanai Saeimā likumu par enerģētisko resursu bilanci, kurā noteiks, ka līdz 2021.gadam no atjaunojamiem energoresursiem Latvijai jāsaražo 59% patērētās elektriskās un siltuma enerģijas, kas nodrošināšot valstij ekonomisko neatkarību un radīšot jaunas darbavietas.


Lai veicinātu nodarbinātību, LZS iestājas par to, ka Latvijā ir nepieciešams izstrādāt un ieviest speciālu likumdošanu nacionālā mantojuma produktu aizsardzībai. Tas noteiktu īpašas "Tautas mantojuma produktu zīmes" sertificēšanas un piešķiršanas kārtību noteikta teritorijai raksturīgajiem tradicionālās amatniecības izstrādājumiem, tradicionālajām augu un dzīvnieku šķirnēm un to produktiem, ēdienu receptēm un pakalpojumiem.


Lasīt vairāk...