27.10.2017

M. Kučinskis: Latvijas ekonomikas izrāvienam jānosaka skaidri un īstenojami mērķi


Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 27. oktobrī, Rīgā piedalījās konferencē “Nacionālais attīstības plāns 2020 – pusceļā: vai Latvija sasniegs izvirzītos mērķus?”.

Konferenci rīko Pārresoru koordinācijas centrs, un tās uzdevums ir novērtēt paveikto un darāmo valsts stratēģisko mērķu sasniegšanā, apspriest rīcībpolitikas izvēles turpmākajiem trim gadiem un iezīmēt izaicinājumus valsts attīstībai nākotnē – pēc 2020. gada. Tās dalībnieki ir politiķi, dažādu jomu eksperti, politikas veidotāji, kā arī uzņēmēji, pētnieki un žurnālisti.

Uzrunājot konferences dalībniekus, M. Kučinskis norādīja, ka, lai Latvija piedzīvotu ekonomikas izrāvienu, svarīgi ir noteikt konkrētus mērķus, kā arī īstenot straujāku rīcību, lai tos sasniegtu.

Viņš atzina, ka savulaik, veidojot Nacionālo attīstības plānu (NAP2020), šis dokuments izvērties par daudz dažādu vēlmju sarakstu, jo katra nozare centusies panākt, lai tiktu tajā pieminēta, vienlaikus uzsverot, ka galvenie fokusi pēdējo gadu laikā nav zaudēti. “Galvenie fokusi ir ietverti pašreizējās valdības rīcības plānā, kurš konsekventi tiek īstenots. Tiek realizēta izglītības reforma. Tāpat jau pagājušā gada sākumā tika noteikts, ka jāpanāk, lai iekšzemes kopprodukta pieaugums Latvijā būtu 5% apmērā, un tas tiek mērķtiecīgi īstenots,” tā. M. Kučinskis.

Tāpat Ministru prezidents pauda pārliecību, ka NAP2020 mērķu īstenošanā būtiskākie faktori būs produktivitāte un eksports. Viņš arī norādīja, ka patlaban nebūtu jātērē enerģija NAP2020 revidēšanai, jo attīstības plānā ir ietvertas galvenās prioritātes, kas joprojām ir aktuālas un īstenojamas.

NAP2020 ir augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. Dokumenta mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, mērķiem, kā arī to sasniegšanas rādītājiem. NAP2020 ir tapis, Pārresoru koordinācijas centra ekspertiem sadarbojoties ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, ministrijām, plānošanas reģioniem un pašvaldībām.