10.11.2016

Plānots, ka vienotā rezidentu uzņemšanas komisija darbu uzsāks 2019.gadā


10.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts noteikumiem par rezidentu sadali un rezidentūras finansēšanas kārtību*. 

Grozījumi paredz, ka rezidentu vienotā uzņemšanas komisija darbu uzsāks divus gadus pēc vienotu uzņemšanas noteikumu izstrādes un to apstiprināšanas abās augstskolās, kas realizē rezidentūras studiju programmas – Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Latvijas Universitātē (LU). Paredzēts, ka rezidentūras vienotā uzņemšanas komisija darbu sāks ar 2019.gada 1.janvāri.

Pašlaik RSU un LU ir uzsākušas darbu pie rezidentu vienotu uzņemšanas noteikumu izstrādes un vienotās uzņemšanas komisijas izveides. Šobrīd jau ir izstrādāti vienoti uzņemšanas kritēriji, kas tiks apstiprināti katrā augstskolā. Prognozējams, ka vienotie uzņemšanas noteikumi tiks apstiprināti augstskolās līdz 2017.gada 1.janvārim  un studējošie varēs iepazīties ar tiem divu gadu periodā līdz vienotās uzņemšanas komisijas darbībai.

* Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"