16.10.2015

Latvija un Lietuva vienojas par sadarbību dabasgāzes piegāžu diversificēšanā un atvērta gāzes tirgus attīstībā


2015. gada 16. oktobrī Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniece–Ozola un Lietuvas enerģētikas ministrs Rokas Masiulis (Rokas Masiulis) parakstīja Latvijas un Lietuvas Saprašanās memorandu par sadarbību dabasgāzes piegāžu diversificēšanā un atvērta gāzes tirgus attīstībā.

 

Saprašanās memoranda galvenais mērķis ir stiprināt reģionālo sadarbību un palielināt energoapgādes drošību, nodrošinot dabasgāzes piegāžu dažādošanu. Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola uzsver: “Strādājot pie gāzes tirgus atvēršanas Latvijā, Latvijai ir svarīgi dažādot dabasgāzes piegāžu avotus, kas ne tikai palielinās Latvijas enerģētisko neatkarību, bet sekmēs arī konkurētspējīgākas dabasgāzes cenas veidošanos”.

 

Lietuvas enerģētikas ministrs R.Masiulis uzsvēra, ka Lietuva atbalsta Latvijas valdības centienus atvērt gāzes tirgu Latvijā, kas ne tikai Latvijai, bet visam Baltijas reģionam nodrošinās alternatīvus gāzes piegāžu avotus. Tāpat viņš norādīja, ka tikai alternatīvas gāzes piegādes var nodrošināt labākus piegādes nosacījumus un zemākas cenas patērētājiem, ko pierāda Lietuvas pieredze - pēc Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa izbūves gāzes cena rūpniecības sektoram Lietuvā samazinājusies par 15 %.

 

“Līdz ar Saprašanās memoranda parakstīšanu abas valstis apņēmušās kopīgi strādāt, lai sekmētu jaunu gāzes piegādātāju ienākšanu tirgū, efektīvi izmantojot abu valstu svarīgākos gāzes infrastruktūras objektus – Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināli un Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvi,” norāda Latvijas ekonomikas ministre.

 

Saprašanās memoranda īstenošana Latvijai nodrošinās ne tikai izdevīgus nosacījumus un piekļuvi Latvijas un Lietuvas dabasgāzes tirgum, bet arī nākotnē sekmēs dabasgāzes importu arī no trešajām valstīm. Memoranda parakstīšana ir viens no nozīmīgiem soļiem ceļā uz spēcīgas un konkurētspējīgas platformas izveidi brīvam reģionālam dabasgāzes tirgum, kas veicinās kopējā dabasgāzes sektora attīstību, vienlaikus nodrošinot konkurētspējīgākas dabasgāzes cenas veidošanos un ieguvumus dabasgāzes patērētājiem. 

 

Kā esam informējuši iepriekš, esošā ģeopolitiskā situācija Eiropā radījusi nepieciešamību vienoties par jauniem un efektīviem risinājumiem ES enerģētiskās atkarības mazināšanai un drošības paaugstināšanai gan elektroenerģijas, gan gāzes sektoros. Tāpēc šā gada 14. janvārī Rīgā tika parakstīta Deklarācija par Baltijas valstu enerģijas piegāžu drošību, kurā Baltijas valstis apņēmās stiprināt reģionālo sadarbību enerģētikas jomā, kopīgi strādājot pie enerģijas resursu piegāžu avotu dažādošanas un līdz ar to enerģētiskās drošības paaugstināšanas reģionā. Latvijas un Lietuvas Saprašanās memoranda par sadarbību dabasgāzes piegāžu diversificēšanā un atvērta gāzes tirgus attīstībā parakstīšana ir nākošais solis, lai sekmētu jaunu gāzes piegādātāju ienākšanu Latvijas tirgū.