16.11.2016

Izsludināta projektu atlase pilsētu infrastruktūras sasaistei ar Eiropas transporta tīklu


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi projektu iesniegumu atlasi, kurā nacionālas nozīmes attīstības centri, izņemot Rīgu, var iesniegt projektus, lai novērstu infrastruktūras pārrāvumus pilsētās un radītu alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.

Paredzēts, ka projekti ietvers jaunu maģistrālo ielu, maršrutu attīstību, kas nodrošinātu atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti, kā arī sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūvi, rekonstrukciju vai modernizāciju).

Kopumā šim mērķim pieejami 35.4 miljoni eiro no Kohēzijas fonda (KF).

Projektu iesniegumu atlase ir ierobežota, un tajā projektus var iesniegt nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības vai to izveidota iestāde, izņemot Rīgu: Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera un Ventspils.

Katrs finansējuma saņēmējs var iesniegt vienu projektu, kas pretendētu uz KF līdzfinansējumu.

No pasākuma ietvaros pieejamajiem KF līdzekļiem Daugavpilij paredzēts novirzīt 7.65 mlj. eiro, Jelgavai – 6.28 mlj. eiro, Jūrmalai – 2.71 mlj. eiro, Jēkabpilij – 3.99 mlj. eiro, Liepājai – 4.43 mlj. eiro, Rēzeknei – 2.39 mlj. eiro, Valmierai – 2.87 mlj. eiro, Ventspilij – 5.05 mlj. eiro.

Projektu iesniegumu termiņš ir 2017.gada 16.janvāris.

Projektu atlase uzsākta 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" ietvaros.