28.10.2015

Rīgā notiks starptautiska konference par būvdarbu kvalitātes kontroli


Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Ilgtspējīgas būvniecības padomi (IBP) š.g. 27. novembrī organizē starptautisku konferenci “Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā”. Konferenci atklās EM valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs, RTU rektors Leonīds Ribickis un Biroja direktors Pēteris Druķis, savukārt par aktuālo situāciju būvniecības nozarē runās dažādi Baltijas un Eiropas vadošie eksperti.  
 

“2015. gads būvniecības nozarē iezīmējas ar valsts kontroles atjaunošanos, pārbaudot vairāk nekā 1200 publiskas ēkas visā Latvijā. Taču nākotnē ikvienā būvniecības procesa posmā spēcīgāk jāakcentē trīs aspekti – kvalitāte, drošība un atbildība, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir pārliecība, ka ēkas Latvijā ir drošas,” uzsver ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola.

Konferences mērķis ir pieredzes apmaiņa starp Latvijas un ārvalstu nozares ekspertiem par kvalitātes prasībām būvēm, būvdarbu valsts kontroli un būvniecības tirgus uzraudzību, kā arī normatīvo regulējumu ilgtspējīgai būvniecības nodrošināšanai. Tā kā konferencē piedalīsies gan likumdevēja pārstāvji, gan būvniecības procesa dalībnieki, konferences svarīgs uzdevums būs arī apzināt nepieciešamos uzlabojumus normatīvos un būvniecības praksē, kas ļaus nodrošināt šodienas starptautisko standartu prasībām atbilstošu izpildījumu būvniecības dalībniekiem.

Būvdarbu kontrole, būvniecības kvalitāte un ilgtspējīga būve ir aktualitātes, kuras EM un Birojs ir izvirzījušas par mērķi tuvākajiem gadiem būvindustrijas sakārtošanai un tālākai sekmīgai attīstībai. Konferences centrālā tēma būs vienota pieeja būvdarbu kontroles nodrošināšanai Latvijā un Eiropā, kā arī moderno tehnoloģiju aizvien pieaugošā loma būvniecības kvalitātes nodrošināšanā un procesa vadīšanā.
 

Pateicoties TVNET informatīvajam atbalstam, konference tiks translēta tiešraidē interneta vidē divās valodās - latviešu un angļu, tāpēc tā būs pieejama plašam interesentu lokam. Plašāka informācija par konferenci, kā arī reģistrācija dalībai konferencē pieejama www.kvalitatebuvnieciba.lv
 

Šī būs jau otrā starptautiskā konference par būvniecības kvalitāti un ilgtspējību Latvijā un turpmāk tā tiks organizēta katru gadu novembrī, lai novērtētu paveikto nozarē pēc jaunā Būvniecības likuma stāšanās spēkā 2014. gada 1. oktobrī.
 

Konferences norises vieta: RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Āzenes iela 12/1, Rīga, Latvija.