12.07.2018

Paraksta Saprašanās memorandu par “Lattelecom” un LMT turpmāku attīstību


Starp Latvijas Republikas valdību un kompāniju “Telia Company AB” ceturtdien, 12. jūlijā, noslēgts Saprašanās memorands par SIA “Lattelecom” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT)  stratēģiskās koordinācijas pilnveidošanu.

No Ministru kabineta puses Sadarbības memorandu parakstīja Ministru prezidents Māris Kučinskis, no “Telia Company AB” puses – kompānijas prezidents Jūhans Dennelinds (Johan Dennelind). Lēmums par memoranda noslēgšanu apstiprināts Ministru kabinetā.

Šāds solis sperts, lai efektīvāk izmantotu resursus, novērstu pakalpojumu dublēšanu un tālāk uzlabotu uzņēmumu efektivitāti pamatpakalpojumu sniegšanā, lai palielinātu “Lattelecom” un LMT inovatīvo kapacitāti un aktivizētu jaunu globāli eksportspējīgu produktu izstrādi, kā arī, lai pilnībā ieviestu labas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības principus. Ministru prezidents Māris Kučinskis norāda, ka tas nepieciešams, lai arī turpmāk uzņēmumi “Lattelecom” un LMT veiksmīgi attīstītos, sadarbojoties viens ar otru.

“Pagājušā gada novembrī Ministru kabinets lēma, ka uzņēmumi “Lattelecom” un LMT netiks apvienoti, un tagad abiem īpašniekiem – Latvijas valstij un “Telia Company AB” kopīgi jāstrādā, lai šos uzņēmumus attīstītu. Izstrādājot un parakstot Saprašanās memorandu, uzņēmumu “Lattelecom” un LMT akcionāri skaidri apliecinās savu vēlmi strādāt Latvijā, darot visu iespējamo, lai šie uzņēmumi veiksmīgi attīstītos, veicinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību, tādējādi dodot vēl lielāku pienesumu tautsaimniecībai kopumā,” tā M. Kučinskis.

Tāpat tiek uzsvērts, ka apņemšanās turpināt kopīgu darbu abu uzņēmumu stratēģiskās sadarbības pilnveidošanā vērtējama kā nozīmīga no nacionālās drošības interešu aspekta.

Memorandu parakstošās puses apņemas izstrādāt vienotu “Lattelecom” un LMT uzņēmumu darbības stratēģiju sinerģijas sasniegšanai, tajā ietverot nākamās paaudzes sakaru sistēmu stratēģijas izstrādi un īstenošanu, inovatīvas ekselences veidošanu, šajā procesā aktīvi sadarbojoties ar zinātni.

“Jau ilgāku laiku tiek spriests par to, kā sasaistīt Latvijas lielo  uzņēmumu sadarbību ar zinātni, tādējādi radot jaunus pasaules līmenim  atbilstošus, starptautiskā līmenī konkurētspējīgus produktus. Šī ir laba  iespēja efektivizēt šo procesu, no visu iesaistīto uzņēmumu resursiem  atvēlot vēl vairāk resursus eksportspējīgu jaunu produktu izstrādei,” tā  M. Kučinskis.

Vienlaikus tiek norādīts, ka Saprašanās memorands nav uzskatāms par starptautisku līgumu, un tas nerada nevienai no pusēm nekādas tiesības un pienākumus starptautisko tiesību aspektā – šis dokuments ir nodomu protokols. Tā ir apņemšanās abām pusēm sēsties pie sarunu galda, lai izstrādātu abpusēji pievilcīgu turpmākās sadarbības, uzņēmumu “Lattelecom” un LMT attīstības stratēģiju.

Memoranda īstenošanas procesā radušās iespējamās domstarpības iesaistītās puses risinās tikai sarunu ceļā. Savukārt finansiālie izdevumi šajā dokumentā minēto darbību veikšanai var tikt paredzēti tikai atsevišķos rakstveida līgumos starp abām pusēm.

Saprašanās memoranda koordināciju uzdots nodrošināt Pārresoru koordinācijas centram.