13.07.2018

FM aicina sniegt viedokli par galīgās PVN sistēmas ieviešanas pasākumiem


Pašreizējā Eiropas Savienības (ES) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma ir spēkā kopš 1993. gada 1. janvāra, kad tika atceltas nodokļu kontroles pie Eiropas Kopienas iekšējām robežām. Šī PVN sistēma attiecībā uz darījumiem starp dalībvalstīm ir uzskatāma par “pārejas režīmu”. Lai uzlabotu PVN sistēmas efektivitāti, vienkāršotu to un apkarotu arvien pieaugušo krāpšanos, ir ierosinātas būtiskas izmaiņas PVN sistēmas modernizēšanai un vienkāršošanai. Galīgās PVN sistēmas pārrobežu darījumos pamatprincips būs PVN uzlikšana galamērķa dalībvalstī.

Pāreja uz galīgo PVN sistēmu ir paredzēta divos posmos. Pirmais posms attiecas uz preču piegādēm ES teritorijā, bet otrais posms – uz pakalpojumu sniegšanu.

Pirmais posms pārejai uz galīgo PVN sistēmu ir iedalāms divās daļās. Pirmā daļa ir attiecināma uz Eiropas Komisijas 2017. gada 4. oktobrī publicēto galīgās PVN sistēmas dokumentu pakotni, kurā tika noteikti pamatprincipi galīgās PVN sistēmas ieviešanai. Savukārt 2018. gada 29. maijā Eiropas Komisija ir publicējusi Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK (links uz failu ST-12882-2017-INIT-LV.docx). Tā ir otrā daļa pirmajam pārejas uz galīgo PVN sistēmu posmam.

Minētajā priekšlikumā ir ietverti detalizēti izstrādāti noteikumi, lai ieviestu pamatprincipus galīgās PVN sistēmas ieviešanai attiecībā uz preču piegādēm ES teritorijā. Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam katru pārrobežu preču piegādi iedala no PVN atbrīvotajā preču piegādē preču nosūtīšanas dalībvalstī un ar PVN apliekamajā preču piegādē galamērķa valstī. Savukārt atbilstoši jaunajam priekšlikumam pārrobežu preču piegāde PVN mērķiem būs noteikta kā viens darījums – preču piegāde ES iekšienē. Tādā veidā ar galīgās PVN sistēmas ieviešanu pārrobežu preču tirdzniecībai ES tiks piemērots vienāds PVN režīms gan iekšzemes, gan pārrobežu darījumiem.

Savukārt otrs posms pārejai uz galīgo PVN sistēmu attiecībā uz pārrobežu pakalpojumiem tiks īstenots pēc pirmā posma ieviešanas un tā efektivitātes izvērtēšanas.

Finanšu ministrija (FM) aicina akadēmiķus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus iepazīties ar priekšlikumu FM mājaslapā un līdz 2018. gada 15. augustam sniegt savu viedokli, adresējot to Finanšu ministrijai uz elektroniskā pasta adresi nnd@fm.gov.lv.

Ar papildu informāciju par galīgās PVN sistēmas ieviešanu Eiropas Savienībā var iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā.