22.12.2015

Pagarinās termiņu ārstniecības iestāžu medicīnas laboratoriju akreditācijai


22. decembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības  ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas  nosaka obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

Ārstniecības iestādēm termiņš medicīnas laboratoriju akreditācijai tiks pagarināts līdz 2016. gada 31. decembrim. Šobrīd noteiktais akreditācijas termiņš ir šī gada 31. decembris, tomēr, ņemot vērā, ka medicīnas laboratoriju sagatavošana akreditācijai prasa ne tikai laiku, bet arī finanšu un cilvēkresursus, ne visas ārstniecības iestādes līdz šī gada beigām  spēs veikt medicīnas laboratoriju akreditāciju atbilstoši standartam**. Nepagarinot akreditācijas termiņu, tiktu apdraudēta iespēja iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, jo saskaņā ar noteikumu spēkā esošo redakciju ārstniecības iestādes nevarētu sniegt laboratoriskos pakalpojumus. Savukārt Nacionālais veselības dienests nedrīkstētu slēgt līgumu par valsts apmaksāto laboratorisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem ar tām laboratorijām, kuras līdz 2015. gada 31. decembrim nebūtu akreditētas atbilstoši standartam.

Veicot grozījumus Ministru kabineta noteikumos, ārstniecības iestādēm paredzēts nodrošināt iespēju ilgākā laika periodā veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu noteikumu prasības saistībā ar medicīnas laboratoriju akreditāciju. Tādā veidā ārstniecības iestādēm būs iespēja rast optimālāko risinājumu kvalitatīvu laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai pacientiem un tiks nodrošināta gan veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte, gan laboratorijas izmeklējumu pieejamība iedzīvotājiem.